Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Inne opracowania

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Przegląd Statystyczny Warszawy. 1 kwartał 2023 r.
Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
02.06.2023 Archiwum Przegląd Statystyczny Warszawy. 1 kwartał 2023 r.
2 Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 1 kwartał 2023 r.
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
30.05.2023 Archiwum Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 1 kwartał 2023 r.
3 Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2023
28.04.2023 Archiwum Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2023
4 Publikacja Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2021
15.03.2023 Archiwum Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2021
5 Publikacja Panorama dzielnic Warszawy w 2021 r.
30.12.2022 Archiwum Panorama dzielnic Warszawy w 2021 r.
6 Publikacja Region Warszawski Stołeczny w 2021 r.
16.12.2022 Archiwum Region Warszawski Stołeczny w 2021 r.
7 Publikacja Region Mazowiecki Regionalny w 2021 roku
30.11.2022 Archiwum Region Mazowiecki Regionalny w 2021 roku
8 Publikacja Dzieci w województwie mazowieckim w 2020 r.
30.06.2022 Archiwum Dzieci w województwie mazowieckim w 2020 r.
9 Publikacja XX-lecie województwa mazowieckiego
02.10.2019
10 Publikacja Atlas Statystyczny Województwa Mazowieckiego
29.05.2018
11 Publikacja Województwo mazowieckie w nowym podziale statystycznym
30.03.2018
12 Publikacja Kobiety w województwie mazowieckim
08.03.2018
13 Publikacja Obszar Metropolitalny Warszawy w 2016 r.
15.12.2017 Archiwum Obszar Metropolitalny Warszawy w 2016 r.
14 Publikacja Portret województwa mazowieckiego w 2016 r.
15.11.2017 Archiwum Portret województwa mazowieckiego w 2016 r.
15 Publikacja Rozwój zrównoważony
03.02.2017
16 Publikacja Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin i powiatów województwa mazowieckiego
05.11.2015
17 Publikacja Statystyczny portret Ciechanowa w latach 2005-2012
21.08.2014
18 Publikacja Statystyczny portret Ostrołęki w latach 2005-2012
21.08.2014
19 Publikacja Statystyczny portret Siedlec w latach 2005-2012
11.08.2014
20 Publikacja Statystyczny portret Płocka w latach 2005-2012
11.08.2014
21 Publikacja Statystyczny portret Radomia w latach 2005-2012
11.08.2014 Archiwum Statystyczny portret Radomia w latach 2005-2012
22 Publikacja 150 Lat Statystyki Warszawy. 1864-2014
23.06.2014
23 Publikacja Warszawa na tle wybranych stolic europejskich - podstawowe wskaźniki demograficzno-społeczne
08.11.2013
24 Publikacja Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw
04.09.2013
25 Publikacja Sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza na obszarach prawnie chronionych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
05.06.2012
26 Publikacja X-lecie województwa mazowieckiego
10.06.2010
Do góry