Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2023

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu dwudzieste czwarte wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego”. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa.

Najnowsze dane przedstawione w tej edycji Rocznika dotyczą okresu przypadającego na koniec pandemii COVID-19. Aby ułatwić Państwu ocenę wpływu pandemii na sytuację w województwie, w publikacji jako nowy okres odniesienia przyjęto rok 2019. W bieżącym wydaniu Rocznika dotychczas prezentowane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostały uzupełnione o informacje dotyczące gospodarstw domowych i rodzin oraz osób z niepełnosprawnościami. W tym wydaniu wprowadzono również niewielkie zmiany, które wynikają z modyfikacji i rozwoju badań statystyki publicznej. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na zmianę niektórych danych w stosunku do wcześniej opublikowanych. Dotyczy to m.in. wyników badania budżetów gospodarstw domowych za 2021 rok, które opracowano z wykorzystaniem danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Niektóre z nich wzbogacono o prezentację graficzną wybranych danych za 2022 rok według Delimitacji Obszarów Wiejskich (DOW) oraz dla miast według wielkości. Ponadto w dziale „Ludność” zaprezentowano prognozę ludności do 2060 roku. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2022 r.

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł pozastatystycznych. W badaniach statystyki publicznej na coraz szerszą skalę stosowane są źródła administracyjne. W tej edycji Rocznika, począwszy od informacji za 2022 rok, wprowadzono dane o pracujących obliczone z wykorzystaniem tych źródeł.

Oceń opracowanie:

 

Do góry