Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2022

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.12.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu dwudzieste trzecie wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego”. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa.

W bieżącym wydaniu Rocznika zaprezentowano wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w zakresie stanu i struktury ludności, zasobów mieszkaniowych oraz aktywności ekonomicznej ludności. Opublikowane zostały także ostateczne dane Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Dane z rachunków regionalnych za lata 2018 i 2019 zostały zrewidowane w stosunku do wcześniej opublikowanych, w ślad za rewizją dokonaną w rocznych rachunkach narodowych.

Publikację wzbogaca aneks, w którym zaprezentowano Delimitację Obszarów Wiejskich (DOW) do celów statystycznych opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny. Jej celem jest zapewnienie jednolitej prezentacji wyników badań statystycznych statystyki publicznej dotyczących obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich różnorodności.

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Opracowanie uzupełniają dwie tablice przeglądowe z ważniejszymi danymi o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2021 oraz wybranymi informacjami o województwie na tle kraju w 2021 r. Zamieszczony materiał statystyczny zawiera uwagi ogólne z wyjaśnieniami dotyczącymi terminologii, metodologii i zakresu informacji.

Zakres i układ prezentowanych informacji uwzględnia zmiany metodologii wprowadzone w badaniach statystycznych. Najistotniejsze zmiany dotyczą informacji pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, które zostały opracowane zgodnie z nowymi zasadami wyznaczania głównych kategorii osób na rynku pracy oraz danych o niektórych zawodach medycznych, publikowanych od tego roku na podstawie źródeł administracyjnych. Ograniczeniu uległ zakres informacji dotyczących rolnictwa; od 2021 r. dane są prezentowane bez podziału na formy własności.

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł pozastatystycznych.

Oceń opracowanie:

 

Do góry