Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2015
Częstotliwość wydania: Roczna

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Opracowanie rozpoczynają trzy tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005 i 2009–2014 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju, jak również o podregionach województwa w 2014 r. Dane o podregionach (NTS 3) prezentowane są według nowego podziału obowiązującego od 1 I 2015 r., a także – w aneksie – w podziale obowiązującym do 31 XII 2014 r.

Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną w formie wykresów i kartogramów.

W obecnej edycji Rocznika znalazły odzwierciedlenie zmiany wynikające z aktualizacji stosowanych klasyfikacji i standardów:

  • z tytułu kontynuacji prac nad wdrożeniem standardów metodycznych ESA 2010 dane z zakresu rachunków regionalnych za lata 2010–2012 zostały zmienione w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji,
  • grupy kierunków kształcenia uczniów podano zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED-F 2013).

Ponadto dotychczasowy zakres tematyczny działu „Ludność” poszerzono o podstawowe informacje o rezydentach.

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł pozastatystycznych.

Do góry