Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2019
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu dwudzieste wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego”. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. 

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Opracowanie rozpoczynają trzy tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005, 2010 i 2014–2018 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju, jak również o regionach i podregionach województwa w 2018 r. 

Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną w formie wykresów i kartogramów.

W obecnej edycji Rocznika wszystkie informacje dotyczące gospodarstw domowych oraz mieszkań i infrastruktury komunalnej zostały zgromadzone w nowym dziale „Gospodarstwa domowe. Mieszkania”. Ponadto dane z zakresu rachunków regionalnych za lata 2015 i 2016 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do wytycznych zawartych w najnowszym Podręczniku Deficytu i Długu Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych (MGDD, edycja 2019). 

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł pozastatystycznych. 

Oceń opracowanie:

 

Do góry