Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2017
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu osiemnaste wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego”. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. 

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Opracowanie rozpoczynają trzy tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005, 2010 i 2012–2016 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju, jak również o podregionach województwa w 2016 r. 

Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną w formie wykresów i kartogramów. 

W obecnej edycji Rocznika dotychczasowy zakres tematyczny działu „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna” poszerzono o podstawowe informacje dotyczące pomocy dla rodzin, w tym nowych form wspierania rodziny i świadczenia wychowawczego. W dziale „Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne” dane dotyczące działalności badawczej i rozwojowej po raz pierwszy podano zgodnie z zaleceniami metodycznymi podręcznika „Frascati Manual” (2015). Ponadto w dziale „Rachunki regionalne” dane za lata 2010–2014 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). 

W związku z rewizją klasyfikacji NUTS 2016, która będzie obowiązywać od 1 I 2018 r., zamieszczono aneks zawierający wybrane dane o regionach i podregionach województwa mazowieckiego.

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł pozastatystycznych.

Oceń opracowanie:

 

Do góry