Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 10.01.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie rozpoczynają trzy tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000 i 2005–2012 oraz wybrane dane o województwie na tle kraju, jak również o podregionach województwa w 2012 r.

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną w formie wykresów i kartogramów.

W porównaniu z poprzednią edycją wprowadzono do Rocznika następujące ważniejsze zmiany w sposobie i zakresie prezentacji danych:

  • w dziale „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna” dane o pracownikach medycznych, ambulatoryjnej i stacjonarnej opiece zdrowotnej podano łącznie z danymi resortu obrony narodowej i spraw wewnętrznych oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zakres tematyczny działu wzbogacono o informacje dotyczące lekarzy specjalistów, a także opieki nad dzieckiem, wspomagania rodziny oraz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  • w dziale „Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo” dane o liczbie gospodarstw rolnych i powierzchni użytków rolnych za lata 2010–2012 podano według definicji gospodarstwa rolnego wprowadzonej w 2012 r.

Ponadto w obecnej edycji Rocznika zaprezentowano wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. dotyczące ludności faktycznie zamieszkałej oraz gospodarstw domowych.

Do góry