Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Praca, wynagrodzenie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w m.st. Warszawie w świetle wyników NSP 2021

26.02.2024
Informacje dla Warszawy i dzielnic
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2022 r.

15.11.2023
Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie najważniejszych tematów z zakresu rynku pracy dotyczących pracujących, bezrobotnych, warunków pracy, wypadków przy pracy oraz wynagrodzeń. Poprzez swój zakres i przekrój wzmacnia ona system monitorowania polityki spójności w regionie.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2021 r.

15.11.2022
Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie najważniejszych tematów z zakresu rynku pracy dotyczących pracujących, bezrobotnych, warunków pracy oraz wynagrodzeń. Poprzez swój zakres i przekrój wzmacnia ona system monitorowania polityki spójności w regionie.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2020 r.

15.11.2021
Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie najważniejszych tematów z zakresu rynku pracy dotyczących pracujących, bezrobotnych, warunków pracy oraz wynagrodzeń. Poprzez swój zakres i przekrój wzmacnia ona system monitorowania polityki spójności w regionie.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2019 r.

12.11.2020
Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie najważniejszych tematów z zakresu rynku pracy dotyczących pracujących, bezrobotnych, warunków pracy oraz wynagrodzeń. Poprzez swój zakres i przekrój wzmacnia ona system monitorowania polityki spójności w regionie.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2018 r.

12.11.2019
Opracowanie zostało przygotowane przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2017 r.

09.11.2018
Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2016 r.

10.11.2017
Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2015 r.

10.11.2016
Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2014 r.

10.11.2015
Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2013 r.

24.11.2014
Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej

Publikacja Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia na Mazowszu w latach 2004-2013

13.05.2014
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ukazania przestrzennego zróżnicowania zjawiska bezrobocia na Mazowszu. Wyodrębniono grupy powiatów jednorodnych z punktu widzenia poziomu i zróżnicowania bezrobocia według wybranych cech społeczno-demograficznych. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem jednej z metod aglomeracyjnych, tj. metody Warda.
Czytaj dalej

Publikacja Wielkość i struktura rynków pracy w miastach powiatowych na Mazowszu

08.05.2014
Celem opracowania jest wskazanie najważniejszych branż, które jednocześnie są strategiczne dla rozwoju gospodarki regionu i rozwijają się w najszybszym tempie. Analizie poddano zmiany wielkości zatrudnienia w poszczególnych branżach, jak również w strukturze pracujących ze względu na płeć i sektor własności.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2012 r.

20.11.2013
Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej

Publikacja Analiza potencjału ekonomicznego powiatów województwa mazowieckiego i powiatów województw sąsiadujących

09.03.2012
Niniejsze opracowanie prezentuje zróżnicowanie poziomu potencjału ekonomicznego powiatów województwa mazowieckiego i województw leżących w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a więc województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, kujawsko‐pomorskiego oraz warmińsko‐mazurskiego.
Czytaj dalej
Do góry