Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Rynek pracy w listopadzie 2016 r.

28.12.2016
Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Listopad 2016 r.

28.12.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2016 r.

28.12.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja Obszar Metropolitalny Warszawy w 2015 r.

20.12.2016
Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji obrazującej Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW), który został określony przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Przy wyznaczaniu granic tego obszaru brano pod uwagę takie czynniki, jak: sposób zagospodarowania terenu oraz politykę gmin w tym zakresie, zagadnienia społeczno-gospodarcze, powiązania transportowe, infrastrukturę techniczną, inwestycje celu publicznego oraz stanowisko gmin na temat przynależności do OMW. Delimitację przyjęto na poziomie gminnym.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Boże Narodzenie. Ceny detaliczne wybranych towarów

15.12.2016
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyka w III kwartale 2016 r.

15.12.2016
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2014

12.12.2016
Prezentowane dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.). Dane za lata 2010–2013 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji informacji w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). Rewizja wynika z wdrożenia wytycznych zawartych w najnowszym „Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych” (MGDD, edycja 2016).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu III kwartału 2016 r.

09.12.2016
Informacje dla dzielnic m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Publikacja Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2016 r.

02.12.2016
Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 3 grudnia. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

01.12.2016
Informacje dla Mazowsza
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2016 r.

30.11.2016
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2016 r.

29.11.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Diagnozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji są mniej pozytywne niż w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest korzystnie. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w październiku. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w końcu października 2016 r.

29.11.2016
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
1    57  58  59  60  61  62  63  64  65    86
Do góry