Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

F-01/I-01 za III kwartał 2022 – w Portalu Sprawozdawczym od 6 października 2022 r.

03.10.2022
Od dnia 6 października 2022 roku Główny Urząd Statystyczny rozpoczyna kolejną edycję badania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe na formularzu F-01/I-01.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2021 r.

30.09.2022
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) uzyskały dochody o 12,3% wyższe niż w 2020 r. W tym samym czasie wydatki zwiększyły się o 4,5%. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 3 162,1 mln zł wobec minus 634,2 mln zł rok wcześniej. Relacja wyniku do dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 5,7%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2022 r.

30.09.2022
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie budownictwa oraz handlu detalicznego.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 1 października - Noc Bibliotek

29.09.2022
Informacje dla Mazowsza
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Sierpień 2022 r.

28.09.2022
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2022 r.

28.09.2022
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 2 kwartale 2022 r.

28.09.2022
W 2 kwartale 2022 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych, wzrost liczby pracujących oraz biernych zawodowo w stosunku do 1 kwartału 2022 r. Bezrobotni mężczyźni poszukiwali pracy krócej niż kobiety, a bezrobotni mieszkańcy wsi krócej niż mieszkańcy miast.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w sierpniu 2022 r.

28.09.2022
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie mazowieckim – wyniki ostateczne NSP 2021

27.09.2022
Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja województwa mazowieckiego liczyła 5514,7 tys. osób. Liczba ludności była większa o 246,0 tys. (o 4,7%) w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Na terenie województwa zlokalizowanych było 2419,1 tys. mieszkań, tj. o 17,0% więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r.
Czytaj dalej

Informacje o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

26.09.2022
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2021 r.

23.09.2022
W 2021 r. pomimo nadal trwających ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 odnotowano poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Zarówno dochody, jak i wydatki były wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Odnotowano spadek spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw uległa dalszej poprawie.
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry