Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Przegląd Statystyczny Warszawy. 3 kwartał 2023 r.

01.12.2023
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 11 faktów z życia osób z niepełnosprawnościami

01.12.2023
Informacje dla Mazowsza
Czytaj dalej

Publikacja Region Mazowiecki Regionalny w 2022 roku

30.11.2023
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na potrzeby władz samorządowych i przedstawicieli JST. Charakteryzuje zarówno zróżnicowanie wewnątrz regionu mazowieckiego regionalnego, jak również jego pozycję wśród pozostałych regionów Polski i jest uzupełnieniem wydawanej od lat publikacji Region warszawski stołeczny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2022 r.

30.11.2023
W 2022 r. zawarto więcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym, jak i wartościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2021 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2022 r.

30.11.2023
W 2022 r. zawarto mniej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym, jak i wartościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2021 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2023 r.

30.11.2023
W listopadzie br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne, choć zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Mimo utrzymanych pozytywnych ocen, wyraźny spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i gastronomia. Największe pogorszenie opinii zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się transportem i gospodarką magazynową – spadek wartości wskaźnika o 4,6 w porównaniu z październikiem br. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są pesymistyczne. Negatywnie oceniają koniunkturę także przedsiębiorcy z sekcji budownictwo.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyka w 3 kwartale 2023 r.

30.11.2023
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 3 kwartał 2023 r.

29.11.2023
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Październik 2023 r.

29.11.2023
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2023 r.

29.11.2023
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w październiku 2023 r.

29.11.2023
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    20
Do góry