Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.271.6.2019
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby przygotowania spisów powszechnych 04.11.2019 14.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.11.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 07.11.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 08.11.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 13.11.2019
Informacja z otwarcia ofert 14.11.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 i 5 15.11.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4 18.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 20.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 20.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.12.2019
WAW-WA.2720.47.2019
Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby badania „Budżety gospodarstw domowych”, „Europejskie badanie zdrowia” oraz bieżące potrzeby Urzędu. 28.10.2019 07.11.2019
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 28.10.2019
Formularz oferty 28.10.2019
Wykaz dostaw 28.10.2019
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 28.10.2019
Oświadczenie o spełnianiu warunków 28.10.2019
Informacja z otwarcia ofert 07.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.11.2019
WAW-WA.2720.41.2019
Zaproszenie do składania ofert na dostawę tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2019 - 2021 09.10.2019 18.10.2019
Formularz oferty 09.10.2019
Formularz oferty - Załącznik nr 1 09.10.2019
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 09.10.2019
Oświadczenie o spełnianiu warunków 09.10.2019
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 09.10.2019
Informacja z otwarcia ofert 18.10.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.10.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.11.2019
WAW-WA.2720.46.2019
Zaproszenie do składania ofert na dostawę akumulatorów i pendriveów do Urzędu Statystycznego w Warszawie na potrzeby Spisu Próbnego 04.10.2019 09.10.2019
Formularz oferty 04.10.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 07.10.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.10.2019
WAW-WA.2720.38.2019.4
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia e-learningowego pt.: „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” 04.10.2019 14.10.2019
Wzór umowy 04.10.2019
Formularz oferty 04.10.2019
Wykaz przeprowadzonych szkoleń 04.10.2019
Odpowiedź na pytania wykonawcy 11.10.2019
Informacja z otwarcia ofert 14.10.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 08.11.2019
1  2  3  4  5    
Do góry