Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.8.2019
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru w okresie od 03.2019 do 08.2020 roku 01.03.2019 08.03.2019
Wzór umowy 01.03.2019
Formularz oferty 01.03.2019
Wykaz asortymentu 01.03.2019
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 01.03.2019
Wykaz dostaw 01.03.2019
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 01.03.2019
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 01.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 08.03.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.03.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.03.2019
WAW-FA.271.1.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy. "Dostawa 5400 sztuk koców z mikrofibry i 5400 sztuk toreb z surówki bawełnianej na potrzeby badania BGD oraz 1900 sztuk toreb z surówki bawełnianej i 1900 opakowań herbat na potrzeby badania EU SILC" 27.02.2019 12.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.02.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 04.03.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawców 06.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 12.03.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.03.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.03.2019
WAW-FA.2720.28.2018
Zaproszenie do składania ofert na usługę szkolenia pt. „Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo: jak chronić instytucję przed cyberzagrożeniami w aspekcie RODO” 06.02.2019 15.02.2019
Arkusz indywidualnej oceny szkolenia (AIOS) 06.02.2019
Opis przedmiotu zamówienia 06.02.2019
Wzór umowy 06.02.2019
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 06.02.2019
Formularz oferty 06.02.2019
Wykaz usług 06.02.2019
Oświadczenie o spełnianiu warunków 06.02.2019
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 06.02.2019
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 08.02.2019
Informacja z otwarcia ofert 15.02.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.02.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.02.2019
  1  2  3  4  5 
Do góry