Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.133.2015
Zapytanie ofertowe. Dostawa mebli na doposażenie Urzędu Statystycznego w Warszawie 01.12.2015 04.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (pdf) 02.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (docx) 02.12.2015
Dodatek nr 2 Grupa kapitałowa (pdf) 02.12.2015
Dodatek nr 2 Grupa kapitałowa (docx) 02.12.2015
Dodatek nr 3 Wzór umowy 02.12.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 03.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy po korekcie (docx) 03.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy po korekcie (pdf) 03.12.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 10.12.2015
WAW-FA.2720.119.2015
Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć rekreacyjno sportowych 27.11.2015 04.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (docx) 27.11.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (pdf) 27.11.2015
Dodatek nr 2 Grupa kapitałowa (docx) 27.11.2015
Dodatek nr 2 Grupa kapitałowa (pdf) 27.11.2015
Dodatek nr 3 Wykaz obiektów (docx) 27.11.2015
Dodatek nr 3 Wykaz obiektów (pdf) 27.11.2015
Dodatek nr 4 Wzór umowy 27.11.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.12.2015
WAW-FA.271.7.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń w budynku biurowym typu LIPSK 16.10.2015 03.11.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.10.2015
Formularz oferty (docx) 16.10.2015
Formularz oferty (pdf) 16.10.2015
Wykaz wiedzy i doświadczenia (docx) 16.10.2015
Wykaz wiedzy i doświadczenia (pdf) 16.10.2015
Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (docx) 16.10.2015
Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (pdf) 16.10.2015
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (docx) 16.10.2015
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 16.10.2015
Wzór umowy - część A 16.10.2015
Wzór umowy - część B 16.10.2015
Opis przedmiotu zamówienia - program funkcjonalno-użytkowy 16.10.2015
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia 16.10.2015
Wzór umowy - część A po korekcie 26.10.2015
Zawiadomienie o korekcie dodatku nr 4 do SIWZ 26.10.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 28.10.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy - Załącznik nr 1 28.10.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy - Załącznik nr 2 28.10.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 29.10.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.10.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.11.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.11.2015
WAW-FA.271.6.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Remont części dachu na budynku biurowym w O/Ciechanów i remont części elewacji i dachu O/Siedlce 15.09.2015 30.09.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15.09.2015
Formularz oferty (docx) 15.09.2015
Formularz oferty (pdf) 15.09.2015
Wykaz wiedzy i doświadczenia (docx) 15.09.2015
Wykaz wiedzy i doświadczenia (pdf) 15.09.2015
Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (docx) 15.09.2015
Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (pdf) 15.09.2015
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (docx) 15.09.2015
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 15.09.2015
Umowa - część A 15.09.2015
Umowa - część B 15.09.2015
Strona tytułowa - część A 15.09.2015
Strona tytułowa - część B 15.09.2015
Ciechanów - projekt 15.09.2015
Ciechanów - przedmiar robów 15.09.2015
Ciechanów - SST 15.09.2015
Siedlce - elewacja północna 15.09.2015
Siedlce - elewacja południowa 15.09.2015
Siedlce - elewacja wschodnia 15.09.2015
Siedlce - elewacja zachodnia 15.09.2015
Siedlce - przekroje 15.09.2015
Siedlce - rzut dachu 15.09.2015
Siedlce - rzut więźby 15.09.2015
Siedlce - projekt elewacja północna 15.09.2015
Siedlce - projekt elewacja południowa 15.09.2015
Siedlce - projekt elewacja wschodnia 15.09.2015
Siedlce - projekt elewacja zachodnia 15.09.2015
Siedlce - projekt opis 15.09.2015
Siedlce - projekt szczegół okapu dachu 15.09.2015
Siedlce - przedmiar robót 15.09.2015
Siedlce - SST - strona tytułowa 15.09.2015
Siedlce - pokrycia z papy 15.09.2015
Siedlce - pokrycie dachu 15.09.2015
Siedlce - termoizolacja 15.09.2015
Siedlce - wymagania ogólne 15.09.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.10.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane 15.10.2015
WAW-FA.271.5.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków Urzędu Statystycznego w Warszawie 21.08.2015 31.08.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.08.2015
Formularz ofertowy (docx) 21.08.2015
Formularz ofertowy (pdf) 21.08.2015
Informacja o grupie kapitałowej (docx) 21.08.2015
Informacja o grupie kapitałowej (pdf) 21.08.2015
Wykaz wiedzy i doświadczenia (docx) 21.08.2015
Wykaz wiedzy i doświadczenia (pdf) 21.08.2015
Wzór umowy 21.08.2015
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 23.09.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 30.09.2015
1  2  3  4    
Do góry