Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
FA-173-2/2014
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe 03.12.2014
Formularz ofertowy (FO) (wzór) 03.12.2014
Oświadczenie - wykaz obiektów 03.12.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawców 05.12.2014
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 08.12.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.12.2014
FA-2900-7/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Modernizacja sieci LAN wraz z robotami wykończeniowymi pomieszczeń na IV i V piętrze budynku biurowego na ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie 23.10.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.10.2014
Program funkcjonalno-użytkowy (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór wykazu robót budowlanych (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór wykazu robót budowlanych - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór wykazu osób (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór wykazu osób - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów wykonawcy przez inne podmioty - opcjonalnie (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów wykonawcy przez inne podmioty - opcjonalnie - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór formularza oferty (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór formularza oferty - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór umowy część A (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór umowy część B (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.10.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zmieniona dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 04.11.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 06.11.2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.11.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 10.11.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty na część A przetargu 13.11.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu w części B 13.11.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane 25.11.2014
WA-2900-6/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Adaptacja pomieszczeń na serwerownię wraz z jej przeniesieniem 03.10.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.10.2014
Informacja dla Wykonawców 16.10.2014
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 16.10.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.10.2014
WA-2900-5/2014/SISP-2
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Wykonanie projektu i prac remontowo-budowlanych w zakresie modernizacji i dostosowania pomieszczeń Urzędu dla potrzeb Informatorium, projektu i rozbudowy sieci LAN oraz dostawę z montażem wyświetlacza LED 13.08.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.08.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.09.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.09.2014
WA-210-10/2014/SISP-2
Zapytanie ofertowe. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu prac budowlanych w zakresie modernizacji i dostosowania pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Warszawie dla potrzeb Informatorium, rozbudowy sieci LAN oraz dostawy z montażem wyświetlacza LED. 01.08.2014
FORMULARZ OFERTOWY 01.08.2014
FORMULARZ OFERTOWY - WORD 2003 01.08.2014
FORMULARZ OFERTOWY - WORD 2010 01.08.2014
WZÓR UMOWY 01.08.2014
Zawiadomienie o zmianach w zapytaniu ofertowym 14.08.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2014
1  2    
Do góry