Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Rynek pracy w maju 2019 r.

01.07.2019
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Maj 2019 r.

01.07.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2019 r.

01.07.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2019 r.

28.06.2019
Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2019 r.

28.06.2019
W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. liczba aktywnych zawodowo i pracujących zmniejszyła się, co miało wpływ na spadek współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Liczba bezrobotnych i biernych zawodowo zwiększyła się.
Czytaj dalej

Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw – publikacja autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Cieślika we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie

24.06.2019
Publikacja powstała w wyniku współpracy badawczej między Akademią Leona Koźmińskiego a Urzędem Statystycznym w Warszawie. Ukazuje osiągnięty poziom internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw według stanu na koniec 2016 r., na tle zmian, jakie nastąpiły w tej dziedzinie w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna w województwie mazowieckim w 2018 r.

19.06.2019
W 2018 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia 459,8 tys. osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało 707,3 tys. osób.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2018 r.

13.06.2019
W czerwcu 2018 r. w województwie mazowieckim łączna powierzchni gospodarstw rolnych wyniosła 2474,5 tys. ha. W porównaniu z 2017 r. zwiększyła się zarówno ogólna powierzchnia gospodarstw, jak i powierzchnia użytków rolnych. W grudniu 2018 r. odnotowano wzrost w skali roku liczebności stada bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz owiec.
Czytaj dalej

Zapraszamy na Eko Kiermasz Przydasi

11.06.2019
11 czerwca w Urzędzie Statystycznym w Warszawie odbędzie się Eko Kiermasz Przydasi, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na wypoczynek wakacyjny podopiecznych Domu Dziecka nr 9 w Warszawie. Kiermasz zorganizowano pod patronatem Fundacji Mamy Dzieci.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 5 czerwca. Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

04.06.2019
Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej

Publikacja Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2019 r.

03.06.2019
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyka w I kwartale 2019 r.

03.06.2019
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
1    25  26  27  28  29  30  31  32  33    86
Do góry