Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w I półroczu 2019 r.

23.07.2019
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 24 lipca. Święto Policji

22.07.2019
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Publikacja Przestrzenne rozmieszczenie podmiotów gospodarki narodowej w Warszawie

19.07.2019
Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie mają niebagatelny wpływ na wypracowywany produkt krajowy brutto i inne najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Świadczą również o potencjale endogenicznym i bazie ekonomicznej stolicy. Rozmieszczenie podmiotów, jako miejsc pracy setek tysięcy ludzi, decyduje o kierunkach i wielkości przemieszczeń mieszkańców. Obszary o wysokiej koncentracji mogą świadczyć o dogodnych warunkach dla lokalizacji działalności gospodarczej, ale sygnalizują potencjalne problemy z komunikacją, miejscami parkingowymi, kongestią i jakością przestrzeni publicznych. Wszystkie te przesłanki wskazują na potrzebę badań i analiz miejsc działalności firm i instytucji w przestrzeni stolicy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2018 r.

19.07.2019
W województwie mazowieckim zmniejszyła się liczba rodzin rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w nich dzieci. Zwiększyła się liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, a zmniejszyła liczba wychowanków. Więcej było również placówek wsparcia dziennego i korzystających z nich osób. Wzrosła liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej i ich mieszkańców.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2018 r.

15.07.2019
W 2018 r. oddano do użytkowania 41078 mieszkań, z czego 57% to mieszkania wybudowane w m.st. Warszawie. Udział mieszkań oddanych w województwie stanowił 22,2% efektów budownictwa w kraju. Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 11 lipca. Światowy Dzień Ludności

10.07.2019
Informacje dla Polski, Mazowsza, m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w maju 2019 r.

01.07.2019
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Maj 2019 r.

01.07.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2019 r.

01.07.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2019 r.

28.06.2019
Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2019 r.

28.06.2019
W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. liczba aktywnych zawodowo i pracujących zmniejszyła się, co miało wpływ na spadek współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Liczba bezrobotnych i biernych zawodowo zwiększyła się.
Czytaj dalej
1    84  85  86  87  88  89  90  91  92    159
Do góry