Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rocznik Statystyczny Warszawy 2023

29.12.2023
Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów. Publikację opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej

Publikacja Panorama dzielnic Warszawy w 2022 r.

29.12.2023
Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2022 r. charakteryzujące sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy i stanowi uzupełnienie Rocznika Statystycznego Warszawy.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2023

29.12.2023
Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Niektóre z nich wzbogacono o prezentację graficzną wybranych danych za 2022 rok według Delimitacji Obszarów Wiejskich (DOW) oraz dla miast według wielkości. Ponadto w dziale „Ludność” zaprezentowano prognozę ludności do 2060 roku. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2022 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2023 r.

29.12.2023
W grudniu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Jedynie w tej sekcji zanotowano zauważalny wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 3,0 w skali miesiąca. Największe pogorszenie ocen zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się informacją i komunikacją – spadek wartości wskaźnika o 2,2 w porównaniu z listopadem br. Gorsze niż w poprzednim miesiącu opinie odnośnie sytuacji gospodarczej formułują również podmioty z sekcji budownictwo. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są pesymistyczne. Negatywnie oceniają koniunkturę także przedsiębiorcy zajmujący się transportem i gospodarką magazynową.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 3 kwartale 2023 r.

28.12.2023
W 3 kwartale 2023 r. zanotowano wzrost liczby pracujących oraz bezrobotnych w stosunku do 2 kwartału 2023 r. Bezrobotni mężczyźni poszukiwali pracy dłużej niż kobiety, a bezrobotni mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi.
Czytaj dalej

Publikacja Region Warszawski Stołeczny w 2022 r.

22.12.2023
Obszar Metropolitalny Warszawy ze względu na funkcjonalne powiązania występujące pomiędzy wchodzącymi w jego skład jednostkami terytorialnymi, jest traktowany jak zintegrowany organizm zachodzących w nim zmian społecznych i gospodarczych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Przedświąteczna produkcja i handel

21.12.2023
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2021 r.

21.12.2023
W 2021 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 593 814 mln zł. W porównaniu z 2020 r. była wyższa w cenach bieżących o 10,8%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wykształcenie ludności w województwie mazowieckim na podstawie NSP 2021

13.12.2023
Informacje dla Mazowsza i powiatów
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 3 kw. 2023 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

08.12.2023
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Prognoza ludności dla gmin województwa mazowieckiego do 2040 r.

08.12.2023
Informacje dla Mazowsza
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Obrót nieruchomościami w Siedlcach

04.12.2023
Informacje dla Siedlec
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Obrót nieruchomościami w Radomiu

04.12.2023
Informacje dla Radomia
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    159
Do góry