Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:budownictwo

Treści 30

1.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.12.2023 - W grudniu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Jedynie w tej sekcji zanotowano zauważalny...
2.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2023 - W listopadzie br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne, choć zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i...
3.
Województwo mazowieckie w liczbach 2023
Publikacje i foldery / Foldery
23.11.2023 - Oceń opracowanie:...
4.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.10.2023 - W październiku br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. W tej sekcji zanotowano także największą...
5.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim 1-3 kwartał 2023 r.
Opracowania bieżące / Informacje okolicznościowe / inne
25.10.2023 - ​​ Oceń opracowanie:...
6.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.09.2023 - We wrześniu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się informacją i komunikacją. Największą poprawę ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących...
7.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2023 - W sierpniu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne i zazwyczaj bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Największą poprawę ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i...
8.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.07.2023 - W lipcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były pozytywne i w większości zbliżone do tych sprzed miesiąca. Najkorzystniej koniunkturę oceniły jednostki prowadzące działalność usługową w zakresie informacji i komunikacji. Największe...
9.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim 1 półrocze 2023 r.
Opracowania bieżące / Informacje okolicznościowe / inne
27.07.2023 - ​​ Oceń opracowanie:...
10.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2023 - W czerwcu br. jedynie podmioty prowadzące działalność w budownictwie oceniają koniunkturę gospodarczą negatywnie, ale lepiej niż w maju br. W pozostałych badanych obszarach formułowane przez przedsiębiorców opinie są korzystne i w większości zbliżone do tych sprzed miesiąca. Poprawa nastrojów...
11.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Maj 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2023 - W maju br. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie budownictwa, handlu detalicznego, a także transportu i gospodarki magazynowej oceniają ogólny klimat koniunktury negatywnie. W przypadku sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano największy spadek wartości wskaźnika ogólnego...
12.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.04.2023 - W kwietniu br. jedynie podmioty prowadzące działalność w budownictwie oraz handlu detalicznym oceniają koniunkturę gospodarczą negatywnie, choć nie gorzej niż w marcu br. W przypadku przetwórstwa przemysłowego oraz handlu hurtowego formułowane oceny są korzystne i na poziomie zbliżonym do...
13.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 1 kwartale 2023 r.
Opracowania bieżące / Informacje okolicznościowe / inne
27.04.2023 - ​​ Oceń opracowanie:...
14.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2023 - W marcu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki ogólny klimat koniunktury oceniany jest korzystnie i lepiej niż przed miesiącem. Poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii – wzrost...
15.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2023 - W lutym br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki ogólny klimat koniunktury oceniany jest negatywnie. Podmioty zajmujące się handlem detalicznym, a także transportem i gospodarką magazynową formułują oceny gorsze niż w styczniu br. Poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w opinii...
16.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2023 - W styczniu br. korzystnie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa, a także informacja i komunikacja. W przypadku tej pierwszej odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 6,0 w porównaniu z grudniem ub. r. W pozostałych obszarach...
17.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje okolicznościowe / inne
27.01.2023 - ​​ Oceń opracowanie:...
18.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2022 - W grudniu br. w trzech obszarach działalności gospodarczej (budownictwo, handel detaliczny oraz informacja i komunikacja) odnotowano niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem oceny koniunktury. Największa poprawa nastrojów, mimo utrzymującej się negatywnej oceny, była widoczna w opinii...
19.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę podobnie lub gorzej jak w październiku. Wyjątkiem jest handel detaliczny, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wzrósł. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. –...
20.
Województwo mazowieckie w liczbach 2022
Publikacje i foldery / Foldery
23.11.2022 - Oceń opracowanie:...
21.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.10.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę podobnie lub gorzej jak we wrześniu. Wyjątkiem jest sekcja przetwórstwo przemysłowe, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wzrósł. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia...
22.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim 1–3 kwartał 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje okolicznościowe / inne
25.10.2022 - ​​ Oceń opracowanie:...
23.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie budownictwa oraz handlu...
24.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu oceniają koniunkturę podobnie jak w lipcu. Wyjątkami są transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły oraz budownictwo, gdzie oceny wzrosły. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do...
25.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.07.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę podobnie jak w czerwcu. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie spadły. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) są podobne...
26.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim I półrocze 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje okolicznościowe / inne
27.07.2022 - ​​ Oceń opracowanie:...
27.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2022 - W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w maju. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w informacji i komunikacji. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie...
28.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Maj 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju oceniają koniunkturę pozytywnie. Ponownie najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez firmy z sekcji informacja i komunikacja, natomiast najbardziej negatywne – przez prowadzących działalność w zakresie budownictwa. Do badania za...
29.
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.04.2022 - W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w marcu. Największa poprawa ocen nastąpiła w transporcie i gospodarce magazynowej. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane...
30.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim I kwartał 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje okolicznościowe / inne
26.04.2022 - ​​ Oceń opracowanie:...
Do góry