Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Rynek pracy w październiku 2019 r.

02.12.2019
Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Październik 2019 r.

02.12.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2019 r.

02.12.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2019 r.

29.11.2019
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2019 r.

29.11.2019
Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2018 r.

25.11.2019
W 2018 r. zawarto 64,1 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości o wartości 27,4 mld zł. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2017 r. średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku wzrosła o prawie 6%.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo mazowieckie w liczbach 2019

22.11.2019
Informacje dla Mazowsza, gmin, powiatów i województw.
Czytaj dalej

Publikacja Ze statystyką przez Warszawę 2019

22.11.2019
Informacje dla m.st. Warszawy i dzielnic.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 30 lat Konwencji o Prawach Dziecka

20.11.2019
Dane dla województwa mazowieckiego
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 17 listopada. Międzynarodowy Dzień Studenta

15.11.2019
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 17 listopada. Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych

14.11.2019
Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2018 r.

12.11.2019
Opracowanie zostało przygotowane przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry