Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Witaj szkoło! Zmiany cen detalicznych wybranych towarów i usług w woj. mazowieckim i Warszawie

30.08.2021
Informacje dla Mazowsza i dla m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Lipiec 2021 r.

27.08.2021
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2021 r.

27.08.2021
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w lipcu 2021 r.

27.08.2021
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. II kw. 2021 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

25.08.2021
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Powiat miński „Stolica Kultury Mazowsza w 2021 r.”

23.08.2021
Informacje dla powiatu mińskiego
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2020 r.

16.08.2021
Zmiany demograficzne to dziś jedno z największych wyzwań stojących przed rozwijającymi się społeczeństwami i choć głównie wynikają z procesów zachodzących od wielu lat, to ich skutki – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne – zaczynamy odczuwać obecnie. Obserwowane trendy w zakresie czynników kształtujących liczbę i strukturę ludności, takich jak: spadek dzietności, wzrost długości życia, tworzenie i rozpad rodzin, przemieszczanie się ludności, determinują rynek pracy, szkolnictwo, ochronę zdrowia, a także wpływają na charakter konsumpcji czy rynek ubezpieczeń społecznych. Można wnioskować, że wraz z postępującymi przemianami demograficznymi, poszerzać się będą obszary życia społeczno-gospodarczego przez nie warunkowane.
Czytaj dalej

Konferencja online z prezentacją raportu z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020

10.08.2021
W dniu 11 sierpnia br. o godz. 12:00 odbędzie się konferencja online z prezentacją raportu z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkcja sprzedana przemysłu w okresie pandemii COVID-19 w województwie mazowieckim w 2020 r.

05.08.2021
W 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Kwiecień był miesiącem, w którym odnotowano najgłębszy spadek produkcji. Wśród sekcji przemysłu najbardziej obniżyła się produkcja w przetwórstwie przemysłowym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2020 r.

30.07.2021
W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych, a zwiększyła liczba rodzinnych domów dziecka. Więcej było placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, natomiast mniej było placówek wsparcia dziennego. Zmniejszyła się także liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Czerwiec 2021 r.

28.07.2021
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1    38  39  40  41  42  43  44  45  46    94
Do góry