Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Podstawowe dane statystyczne o Siedlcach. I kw. 2020 r.

02.06.2020
Informacje dla m. Siedlce
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podstawowe dane statystyczne o Radomiu. I kw. 2020 r.

02.06.2020
Informacje dla m. Radom
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podstawowe dane statystyczne o Płocku. I kw. 2020 r.

02.06.2020
Informacje dla m. Płock
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. I kwartał 2020 r.

01.06.2020
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 1 czerwca - Dzień Dziecka

01.06.2020
Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy
Czytaj dalej

30 maja. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dane dla miast na prawach powiatu

29.05.2020
Informacje dla Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2020

29.05.2020
W niniejszej edycji opracowania wprowadzono wiele zmian dotyczących zarówno zestawu prezentowanych informacji, jak też ich grupowania. Obecnie Raport stanowi kompleksowe opracowanie analityczne odnoszące się do wyzwań rozwojowych kraju i województw zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W tym podstawowym dokumencie strategicznym polityki regionalnej państwa, jako wyzwania wskazano m.in.: zmiany klimatu; przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych; rozwijanie i wspieranie kapitału ludzkiego i społecznego; wzrost produktywności i innowacyjności regionalnych gospodarek; rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną i warunki życia w regionach; zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (w tym finansowania działań rozwojowych).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Kwiecień 2020 r.

29.05.2020
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2020 r.

29.05.2020
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2019 r.

29.05.2020
Rok 2019 w województwie mazowieckim był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby ludności. Zwiększenie się liczby ludności spowodowane było dodatnim przyrostem naturalnym — zarejestrowano o 1,9 tys. więcej urodzeń żywych niż zgonów. Drugim czynnikiem wpływajacym na stan ludności są migracje. W wyniku dodatniego salda migracji stałej liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 18,1 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 30 maja. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

29.05.2020
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
1    36  37  38  39  40  41  42  43  44    82
Do góry