Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Rynek pracy w lipcu 2022 r.

29.08.2022
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 2 kw. 2022 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

25.08.2022
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 19 серпня. Всесвітній день гуманітарної допомоги

18.08.2022
Дані по Мазовецькому воєводству
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 19 sierpnia. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

18.08.2022
Informacje dla Mazowsza
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2020 r.

29.07.2022
W 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego zbiorowość przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób wyniosła 417,8 tys. jednostek, tj. o 4,2% mniej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 754,5 tys. (o 4,7% mniej niż w 2019 r.). Przychody ogółem wzrosły o 2,7%, a koszty ogółem o 5,5%. Wynik finansowy brutto w przeliczeniu na 1 mikroprzedsiębiorstwo zmniejszył się o 23,6%, a wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się o 2,5 p. proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2022 r.

29.07.2022
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę podobnie jak w czerwcu. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie spadły.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2021 r.

29.07.2022
W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych, a zwiększyła liczba rodzinnych domów dziecka. Więcej było placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, natomiast mniej było placówek wsparcia dziennego. Zwiększyła się liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Czerwiec 2022 r.

28.07.2022
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w czerwcu 2022 r.

28.07.2022
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w m.st. Warszawie I półrocze 2022 r.

27.07.2022
Informacje dla m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w Siedlcach I półrocze 2022 r.

27.07.2022
Informacje dla Siedlec
Czytaj dalej
1    37  38  39  40  41  42  43  44  45    101
Do góry