Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2014 r.

30.12.2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Warszawy 2014

30.12.2014
Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, głównie w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Atlas powiatów i gmin województwa mazowieckiego

29.12.2014
Na mapach i wykresach przedstawiono zjawiska i procesy, które dokonały się w okresie między ostatnimi spisami, tj. w latach 2002–2011, w takich obszarach tematycznych, jak: stan i struktura demograficzno-społeczna ludności, aktywność ekonomiczna ludności, bezrobocie, źródła utrzymania, migracje wewnętrzne i zagraniczne, gospodarstwa domowe i rodziny, mieszkania zamieszkane.
Czytaj dalej

Publikacja Panorama dzielnic Warszawy w 2013 r.

29.12.2014
Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2013 r. charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2014 r.

23.12.2014
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2014 r. Od III kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostatu.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2014

23.12.2014
Niniejsze opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2014

23.12.2014
Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną w formie wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wykorzystanie obiektów turystycznych w III kwartale 2014 r.

23.12.2014
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2014 r.

23.12.2014
Informacje dla Mazowsza i powiatów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy we listopadzie 2014 r.

23.12.2014
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2014 r.

23.12.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu mniej optymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Opinie dotyczące bieżącego portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są pozytywne, choć gorsze od zgłaszanych w listopadzie. W najbliższych trzech miesiącach portfel zamówień może pozostać bez zamian. Przewidywania dotyczące produkcji i sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w listopadzie. Przedsiębiorcy planują niewielkie redukcje zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanych w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą utrzymać się na dotychczasowym poziomie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Listopad 2014 r.

23.12.2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Portret województwa mazowieckiego 2010-2013

17.12.2014
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego.
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12
Do góry