Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2023 r.

29.02.2024
W końcu grudnia 2023 r. w Ostrołęce zanotowano spadek w ujęciu rocznym liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Ponad 50% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupą były osoby w wieku 35–44 lata (tj. blisko 28%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2023 r.

29.02.2024
W końcu grudnia 2023 r. w Radomiu liczba zarejestrowanych bezrobotnych była mniejsza niż rok wcześniej, a stopa bezrobocia nie zmieniła się w skali roku. Wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni (53,0%). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy 3 miesiące i mniej (25,5%). Bezrobotnych z wyższym wykształceniem było 18,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2024 r.

29.02.2024
W lutym br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Największą poprawę opinii zaobserwowano w gronie podmiotów zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,1 w porównaniu ze styczniem br. Zauważalne pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa (spadek wartości wskaźnika w skali miesiąca o 2,4). Wśród tych jednostek oceny koniunktury są negatywne. Również podmioty zajmujące się budownictwem oraz handlem detalicznym formułują opinie pesymistyczne, choć na poziomie zbliżonym do tego ze stycznia br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w m.st. Warszawie w świetle wyników NSP 2021

26.02.2024
Informacje dla Warszawy i dzielnic
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Warszawie. Stan na koniec 2023 r.

22.02.2024
W końcu 2023 r. zarejestrowanych było 552771 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 5,2% więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,9%). Najwięcej podmiotów (19,3%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Z ogólnej liczby podmiotów zdecydowana większość (91,4%) należała do sektora prywatnego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2022/23

20.02.2024
W województwie mazowieckim w roku szkolnym 2022/23 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży wyjeżdżało z miejsca zamieszkania 136,0 tys. uczniów, tj. 17,8% ogółu osób w wieku 7–19 lat. Przyjeżdżający stanowili 5,8% uczniów szkół podstawowych oraz 42,0% uczniów szkół ponadpodstawowych.
Czytaj dalej

Statystyka w służbie społeczeństwa

20.02.2024
Statystyka w służbie społeczeństwa
Czytaj dalej

17 lutego - Dzień Służby Cywilnej

16.02.2024
17 lutego - Dzień Służby Cywilnej
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2023 r.

15.02.2024
W końcu 2023 r. zarejestrowanych było 1011413 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem. Ponad połowa jednostek (54,7%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (19,5%) deklarowało prowadzenie działalności w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost liczby podmiotów w stosunku do 2022 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 11,4%).
Czytaj dalej

Wykorzystanie metrologii w przedsiębiorstwach

07.02.2024
Urząd Statystyczny w Szczecinie, w okresie 07.02-29.02.2024 r. przeprowadza badanie dotyczące wykorzystania metrologii w przedsiębiorstwach.
Czytaj dalej

Publikacja Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

31.01.2024
Publikacja jest opracowaniem tematycznym dotyczącym stanu i struktury demograficznej populacji województwa, wzbogaconym o charakterystykę społeczną w zakresie kraju urodzenia oraz posiadanego obywatelstwa, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, a także przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej. Ponadto zaprezentowano podstawowe informacje o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz o osobach migrujących z uwzględnieniem kierunków przemieszczania się. Część analityczną wzbogacono prezentacją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Urząd Statystyczny w Warszawie z medalem Pro Masovia

30.01.2024
To dla nas zaszczyt, że już od 25 lat możemy wspólnie działać na rzecz województwa mazowieckiego!
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Grudzień 2023 r.

30.01.2024
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
  1  2  3  4    
Do góry