Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: zasiew

Treści 21

1.
Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Rolnictwo, leśnictwo
15.06.2023 - W 2022 r. zmniejszyła się powierzchnia zasiewów zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych, natomiast zwiększyła się powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku. W porównaniu z 2021 r. zmniejszyła się produkcja warzyw gruntowych i owoców z drzew, a zwiększyła się produkcja owoców z krzewów owocowych i...
2.
29.10.2021 - Publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania aktualnego stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw. W opracowaniu zawarto syntetyczne informacje z wybranych dziedzin rolnictwa, a także...
3.
Badania rolne na Mazowszu
Dla mediów / Informacje prasowe
23.05.2018 - Jaka jest obecnie kondycja gospodarstw rolnych na Mazowszu, jak wygląda struktura zasiewów, stosowanie nawozów oraz zabiegów ochrony roślin? Na te i inne pytanie dadzą nam odpowiedź badania rolne, które Urząd Statystyczny w Warszawie przeprowadzi na terenie województwa mazowieckiego w terminie od...
4.
Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2016 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Rolnictwo, leśnictwo
13.06.2017 - Źródło informacji stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2016 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich. Dane...
5.
Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2015 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Rolnictwo, leśnictwo
13.06.2016 - Źródło informacji stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2015 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich. Dane...
6.
Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2014 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Rolnictwo, leśnictwo
12.06.2015 - Źródło informacji stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2014 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich. Dane...
7.
Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2013 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Rolnictwo, leśnictwo
06.10.2014 - Źródło informacji stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2013 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich. Dane...
8.
21.09.2011 - Publikacja „Powszechny Spis Rolny 2010 – Raport z wyników województwa mazowieckiego” zawiera wstępne informacje z zakresu większości tematów będących przedmiotem badania w spisie. W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie miały miejsce od poprzedniego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 roku....
9.
NSP - LUDNOŚĆ I GOSP UM
Ludność i gospodarstwa domowe... / NSP - LUDNOŚĆ I GOSP UM
UWAGI METODYCZNE Podstawowe definicje pojęć i klasyfikacje - niezbędne do właściwej interpretacji wyników spisu - będą zamieszczane w każdej z publikacji z wynikami spisu. Z uwagi na fakt, że dla części mieszkańców niemożliwe było przeprowadzenie spisu z udziałem rachmistrza spisowego (z różnych...
10.
Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 2004
Rocznik Statystyczny 2004 / Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 2004
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŚRODOWISKO - DANE WOJEWÓDZKIE Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2004 STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Uwagi ogólne Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej Emisja i redukcja przemysłowych...
11.
Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko
Rocznik Statystyczny 2005 / Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko
ROLNICTWO. LEŚNICTWO. ŚRODOWISKO STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Uwagi ogólne Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i leśne na cele nieleśne Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty...
12.
Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 06
Rocznik Statystyczny 2006 / Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 06
ROLNICTWO. LEŚNICTWO. ŚRODOWISKO STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Uwagi ogólne Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i leśne na cele nieleśne Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty...
13.
NSP - LUDNOŚĆ I GOSP P
Ludność i gospodarstwa domowe... / NSP - LUDNOŚĆ I GOSP P
PRZEDMOWA Przekazuję Państwu kolejne opracowanie prezentujące wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 według stanu z dnia 20 maja 2002 r. z terenu województwa mazowieckiego. Spis ludności i mieszkań został przeprowadzony łącznie z Powszechnym Spisem Rolnym w okresie od 21...
14.
Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 07
Rocznik Statystyczny 2007 / Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 07
ROLNICTWO. LEŚNICTWO. ŚRODOWISKO STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Uwagi ogólne Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i leśne na cele nieleśne Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty...
15.
P
Ludność. Stan oraz struktura... / P
PRZEDMOWA Przekazuję Państwu kolejne opracowanie prezentujące wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 według stanu z dnia 20 maja 2002 r. z terenu województwa mazowieckiego. Spis ludności i mieszkań został przeprowadzony łącznie z Powszechnym Spisem Rolnym w okresie od 21...
16.
Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 08
Rocznik Statystyczny 2008 / Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 08
ROLNICTWO. LEŚNICTWO. ŚRODOWISKO STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Uwagi ogólne Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i leśne na cele nieleśne Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty...
17.
NSP - LUDNOŚĆ I GOSP UO
Ludność i gospodarstwa domowe... / NSP - LUDNOŚĆ I GOSP UO
UWAGI OGÓLNE Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 został wprowadzony ustawą. Spis ludności i mieszkań był przeprowadzany na terenie całego kraju w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku razem z Powszechnym Spisem Rolnym - według stanu w dniu 20 maja 2002 r. o godz. 24:00....
18.
Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 09
Rocznik Statystyczny 2009 / Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 09
ROLNICTWO. LEŚNICTWO. ŚRODOWISKO STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Uwagi ogólne Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i leśne na cele nieleśne Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty...
19.
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Raport z wyników województwa mazowieckiego
Publikacje / POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Raport z wyników województwa mazowieckiego
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Raport z wyników województwa mazowieckiego PDF: Pobierz (1089,69 KB) XLS: Pobierz (152,50 KB) Formy publikacji: -książka: cena - 15 zł objętość - 76 str. -CD: cena - 15 zł -dostępna w internecie Częstotliwość: wydanie jednorazowe Wersja językowa: polska Data publikacji:...
20.
Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 10
Rocznik Statystyczny 2010 / Rolnictwo. Leśnictwo. Środowisko 10
ROLNICTWO. LEŚNICTWO. ŚRODOWISKO STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Uwagi ogólne Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i leśne na cele nieleśne Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty...
21.
Rolnictwo
Dane o województwie / Województwo / Rolnictwo
Tablice Powierzchnia użytków rolnych według rodzajów użytków Gospodarstwa rolne według grup obszarowych Ekologiczne gospodarstwa rolne Powierzchnia zasiewów Zbiory i plony wybranych ziemiopłodów Powierzchnia, zbiory i plony warzyw gruntowych Bydło, trzoda chlewna, drób i owce Nakłady pracy w...

Pliki 30

Do góry