Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2015
Częstotliwość wydania: Roczna

Niniejsze opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego.

Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.

Publikację rozpoczyna tablica przeglądowa prezentująca ogólną charakterystykę województwa w latach 2000, 2005 i 2009–2014. Kolejna tablica zawiera szereg kategorii charakteryzujących regionalne zróżnicowanie zjawisk społeczno-gospodarczych w latach 2005 i 2014. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną.

W zasadniczej części Rocznika dane prezentowane są według nowego podziału na podregiony (NTS 3) obowiązującego od 1 I 2015 r.; wybrane dane o podregionach i powiatach w podziale obowiązującym do 31 XII 2014 r. zawiera aneks.

Ponadto w obecnej edycji opracowania znalazły odzwierciedlenie zmiany wynikające z kontynuacji prac nad wdrożeniem standardów metodycznych ESA 2010 – dane z zakresu rachunków regionalnych za lata 2010–2012 zostały zmienione w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji.

Do góry