Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 10.01.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Niniejsze opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego.

Publikację rozpoczyna tablica przeglądowa prezentująca ogólną charakterystykę województwa w latach 2000 i 2005–2012. Druga tablica przeglądowa zawiera szereg kategorii charakteryzujących regionalne zróżnicowanie zjawisk społeczno-gospodarczych w latach 2005 i 2012.

Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną.

W porównaniu z poprzednią edycją zakres tematyczny Rocznika rozszerzono o nowy dział „Rachunki regionalne”. Ponadto wprowadzono modyfikacje i uzupełnienia dotyczące m.in.:

  • migracji wewnętrznych ludności na pobyt stały według kierunków;
  • zatrudnionych na stanowiskach pracy, dla których dokonano oceny ryzyka zawodowego;
  • wybranych wskaźników w zakresie mieszkań oddanych do użytkowania;
  • uczących się języków obcych w ramach nauczania obowiązkowego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz komputerów w szkołach podstawowych i gimnazjach;
  • klubów dziecięcych oraz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  • gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia oraz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł pozastatystycznych. 

Do góry