Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2019
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu piętnaste wydanie publikacji „Województwo Mazowieckie. Podregiony, Powiaty, Gminy”, stanowiące uzupełnienie „Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2019”. 

Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego. 

Dane statystyczne o regionach, podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. 

Publikację rozpoczyna tablica przeglądowa prezentująca ogólną charakterystykę województwa w latach 2000, 2005, 2010 i 2014–2018. Kolejna tablica zawiera szereg kategorii charakteryzujących regionalne zróżnicowanie zjawisk społeczno-gospodarczych w latach 2010 i 2018. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną.

W obecnej edycji Rocznika dane z zakresu rachunków regionalnych za lata 2015 i 2016 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do wytycznych zawartych w najnowszym Podręczniku Deficytu i Długu Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych (MGDD, edycja 2019).

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł pozastatystycznych.

Oceń opracowanie:

 

Do góry