Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2021 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.12.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Zmiany demograficzne to dziś jedno z największych wyzwań stojących przed rozwijającymi się społeczeństwami i choć głównie wynikają z procesów zachodzących od wielu lat, to ich skutki – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne – zaczynamy odczuwać obecnie. Obserwowane trendy w zakresie czynników kształtujących liczbę i strukturę ludności, takich jak: spadek dzietności, wzrost długości życia, tworzenie i rozpad rodzin, przemieszczanie się ludności, determinują rynek pracy, szkolnictwo, ochronę zdrowia, a także wpływają na charakter konsumpcji czy rynek ubezpieczeń społecznych. Można wnioskować, że wraz z postępującymi przemianami demograficznymi, poszerzać się będą obszary życia społeczno-gospodarczego przez nie warunkowane.

Ze względu na znaczącą rolę statystyki we wspieraniu działań wszystkich podmiotów na rzecz łagodzenia negatywnych skutków zmian demograficznych na Mazowszu, Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował trzecie wydanie publikacji „Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego”, która jest kontynuacją publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim” wydawanej przez 18 lat i cieszącej się dużym zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorców.

Niniejsza publikacja zawiera szereg informacji dotyczących stanu i struktury ludności w latach 2010–2021 oraz takich zjawisk demograficznych, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje w latach 2000–2021. W celu przedstawienia zróżnicowania regionalnego wybrane informacje poddano analizie w przekroju miast, wsi, powiatów i gmin. Tekst analityczny opracowania wzbogacono tablicami oraz prezentacją graficzną w postaci map i wykresów.

Dane o liczbie i strukturze ludności oraz wszystkie współczynniki demograficzne za 2021 rok są opracowane w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31 marca 2021 roku. Ponadto dane z tego zakresu dla 2020 roku zweryfikowano uwzględniając wyniki NSP 2021. Dla tego roku bilans ludności oraz współczynniki demograficzne zostały zmienione.

Oprócz części analitycznej, publikacja zawiera część tabelaryczną, w której zamieszczono obszerny zakres danych przydatnych do tworzenia rozszerzonych analiz. Szerszy zakres danych demograficznych dostępny jest na stronie internetowej GUS https://www.stat.gov.pl, w zakładce Bank Danych Lokalnych oraz w zakładce Bazy danych (między innymi w bazie Demografia oraz w ramach Platformy Analitycznej SWAiD – Dziedzinowe Bazy Wiedzy).

Oceń opracowanie:

Do góry