Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 15.03.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Przemiany społeczne i gospodarcze w skali lokalnej oraz umacnianie się roli samorządu terytorialnego wpływają na wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumianą informację statystyczną o gminach i powiatach. Z myślą o władzach lokalnych i mieszkańcach województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował siedemnastą już edycję opracowania pt. „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2021”. Stanowi ona uzupełnienie wydawnictw GUS i Urzędu opisujących zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają zarówno szybki dostęp do danych, jak i prezentację wskaźników w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Mamy nadzieję, że opracowanie będzie dla Państwa użyteczne w bieżących pracach i stanie się pretekstem do bliższego poznania innych naszych produktów.

Podstawowa część opracowania to „Dane statystyczne”, gdzie zamieszczono szczegółowe informacje w przekrojach terytorialnych o środowisku, stanie i strukturze ludności, lokalnych rynkach pracy, wybranych elementach infrastruktury społecznej i technicznej, podmiotach gospodarki narodowej oraz z zakresu budżetów powiatów i gmin. Szereg kategorii zaprezentowano wykorzystując oprócz liczb bezwzględnych również wskaźniki. [Opisy zastosowanych miar statystycznych dostępne są w części „Definicje wskaźników”]. Dane o ludności oraz współczynniki demograficzne, a także przeliczenia na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) opracowano: dla roku 2010 przyjmując jako bazę wyjściową wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, a dla roku 2021 – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dla lepszego zobrazowania różnic przestrzennych w kształtowaniu się niektórych zjawisk wykorzystano interaktywne mapy. W celu pokazania pozycji powiatu w województwie zamieszczono ranking powiatów.

Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie wybranych danych zawartych w Banku Danych Lokalnych. Dane zaprezentowano według podziału na regiony (NUTS 2) i podregiony (NUTS 3) obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo przedstawiono dane dla gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF) oraz Delimitację Obszarów Wiejskich (DOW) opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny. Celem tej delimitacji jest zapewnienie jednolitej prezentacji wyników badań statystycznych statystyki publicznej dotyczących obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich różnorodności.

Przekroje: Województwo, region, podregion, powiat, gmina, Warszawski Obszar Funkcjonalny.
Do góry