Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.02.2018
Częstotliwość wydania: Roczna

Przemiany społeczne i gospodarcze w skali lokalnej oraz umacnianie się roli samorządu terytorialnego wpływają na wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumianą informację statystyczną o powiatach i gminach. Wychodząc naprzeciw potrzebom władz samorządowych Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował dwunastą edycję publikacji pt. „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2016”. Stanowi ona uzupełnienie wydawnictw GUS i Urzędu opisujących zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego na tle kraju.

Podstawowa część opracowania to „Dane statystyczne”, w której zamieszczono szczegółowe informacje w przekrojach terytorialnych o środowisku, stanie i strukturze ludności, lokalnych rynkach pracy, wybranych elementach infrastruktury społecznej i technicznej, podmiotach gospodarki narodowej oraz z zakresu budżetów powiatów i gmin. Szereg kategorii zaprezentowano wykorzystując oprócz liczb bezwzględnych również wskaźniki. [Opisy zastosowanych miar statystycznych dostępne są w części „Definicje wskaźników”.] Dane o ludności oraz współczynniki demograficzne, a także przeliczenia na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) opracowano przyjmując jako bazę wyjściową wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Dane zaprezentowano według podziału na regiony (NUTS 2) i podregiony (NUTS 3) obowiązującego od 1 I 2018 r. oraz w dwóch dodatkowych układach – dla gmin tworzących Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) oraz gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF).

Dla lepszego zobrazowania różnic przestrzennych w kształtowaniu się niektórych zjawisk wykorzystano interaktywne mapy. W celu pokazania pozycji powiatu w województwie zamieszczono ranking powiatów.

Publikację, po wyodrębnieniu plików z archiwum, uruchamia plik index.html

Oceń opracowanie:

 

Przekroje: Województwo, podregion, powiat, gmina, Obszar Metropolitalny Warszawy, Warszawski Obszar Funkcjonalny.
Do góry