Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 26.02.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Podstawowa część opracowania to „Dane statystyczne”, w której zamieszczono szczegółowe informacje w przekrojach terytorialnych o środowisku, stanie i strukturze ludności, lokalnych rynkach pracy, wybranych elementach infrastruktury społecznej i technicznej, podmiotach gospodarki narodowej oraz z zakresu budżetów powiatów i gmin. Szereg kategorii zaprezentowano wykorzystując oprócz liczb bezwzględnych również wskaźniki. [Opisy zastosowanych miar statystycznych dostępne są w części „Definicje wskaźników”.] Dane o ludności oraz współczynniki demograficzne, a także przeliczenia na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) opracowano przyjmując jako bazę wyjściową wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, z tym że dla 2010 r. według podziału administracyjnego obowiązującego w dniu 31 XII 2011 r.

Po raz pierwszy dane zaprezentowano według nowego podziału na podregiony (NTS 3) obowiązującego od 1 I 2015 r. Ponadto komplet informacji przedstawiono w dwóch nowych układach – dla gmin tworzących Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) oraz gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF).

Dla lepszego zobrazowania różnic przestrzennych w kształtowaniu się niektórych zjawisk wykorzystanointeraktywne mapy, a dla zaprezentowania gmin na tle powiatu — wykresy. W celu pokazania pozycji powiatu w województwie zamieszczono ranking powiatów.

Przekroje: Województwo, podregion, powiat, gmina, Obszar Metropolitalny Warszawy, Warszawski Obszar Funkcjonalny.
Do góry