Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dzieci w województwie mazowieckim 2010-2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.05.2016
Częstotliwość wydania: Co 2-3 lata

Urząd Statystyczny w Warszawie wykorzystując wyniki szerokiego spektrum badań statystycznych statystyki publicznej oraz źródła pozastatystyczne przygotował trzecią edycję publikacji „Dzieci w województwie mazowieckim”. Przedstawione w 5 częściach publikacji informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku, zagrożeń zdrowia i życia oraz porównań do kraju i innych województw. Syntetyczny obraz przewidywanych do 2050 r. zmian w liczbie i strukturze dzieci i młodzieży zamieszczono w Aneksie.

Dane zawarte w publikacji dotyczą głównie lat 2010—2014, chociaż w niektórych przypadkach prezentowane są wybrane lata lub krótszy okres, co wynika z uwarunkowań metodologicznych. Dla pełniejszej charakterystyki niektórych zjawisk sięgnięto do danych spisów powszechnych od 1970 r.

Dokumentem zawierającym zestaw praw dotyczących opieki, traktowania i ochrony osób poniżej 18 roku życia jest uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka. Postanowienia Konwencji uświadamiają społeczeństwom konieczność ochrony dzieciństwa jako okresu odrębnego od dorosłości, w którym dzieci mogą rosnąć, uczyć się, bawić i rozwijać. Dziecko znające swoje prawa może nie tylko świadomie z nich korzystać, ale także rozumie, że muszą one być przez wszystkich respektowane. Dziecko posiadające wiedzę na temat swoich praw może skuteczniej bronić się przed przemocą. Streszczenie Konwencji o prawach dziecka przygotowane przez Polski Komitet Narodowy UNICEF poprzedza zasadniczą część publikacji.

Oceń opracowanie:

 

Do góry