Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dzieci w województwie mazowieckim 2002-2008

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.05.2010
Częstotliwość wydania: Co 2-3 lata

Urząd Statystyczny w Warszawie wykorzystując wyniki szerokiego spektrum badań statystycznych statystyki publicznej oraz źródła pozastatystyczne przygotował po raz drugi opracowanie „Dzieci w województwie mazowieckim”.

Zasadniczą część publikacji poprzedza streszczenie Konwencji o prawach dziecka przygotowane przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. Konwencja ta jest uniwersalnym dokumentem zawierającym zestaw praw dotyczących opieki, traktowania i ochrony osób poniżej 18 roku życia, a jej postanowienia uświadamiają społeczeństwom konieczność ochrony dzieciństwa jako okresu odrębnego od dorosłości, w którym dzieci mogą rosnąć, uczyć się, bawić i rozwijać.

Przedstawione w 6 częściach publikacji informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku, zagrożeń zdrowia i życia oraz porównań do krajów Unii Europejskiej (w zakresie wybranych wskaźników). Syntetyczny obraz przewidywanych do 2035 r. zmian w liczbie i strukturze dzieci i młodzieży zamieszczono w Aneksie.

Dane zawarte w publikacji dotyczą głównie lat 2002—2008, chociaż w niektórych przypadkach prezentowane są wybrane lata lub krótszy okres, co wynika z uwarunkowań metodologicznych. Dla pełniejszej charakterystyki niektórych zjawisk sięgnięto do danych spisów powszechnych od 1970 r., a także do wyników najnowszych badań (z 2009 r.) prowadzonych przez inne instytucje.

Do góry