Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2015 r.
04.07.2016 Archiwum Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2015 r.
2 Informacja sygnalna Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miejsc w szkołach podstawowych na terenie województwa mazowieckiego
04.03.2011

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2019 r.
30.09.2020 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2019 r.
2 Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa mazowieckiego (I-III 2015 r.)
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa mazowieckiego (I-III 2015 r.)

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2021 r.
31.08.2021 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2021 r.
2 Informacja sygnalna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2019 r.
30.10.2020 Archiwum Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2019 r.
3 Informacja sygnalna Między stabilizacją a stagnacją – miasta i gminy miejsko-wiejskie w regionie mazowieckim regionalnym w 2014 i 2018 r.
30.09.2020
4 Informacja sygnalna Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2019 r.
30.09.2020 Archiwum Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2019 r.
5 Informacja sygnalna Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2019 r.
30.09.2020 Archiwum Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2019 r.
6 Informacja sygnalna Migracje przedsiębiorstw w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2014-2016
14.11.2018
7 Informacja sygnalna Transport w województwie mazowieckim w 2015 r.
31.10.2016 Archiwum Transport w województwie mazowieckim w 2015 r.
8 Informacja sygnalna Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.
13.03.2014
9 Informacja sygnalna Skutki zimy w województwie mazowieckim
11.02.2011

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2020 r.
28.05.2021 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2020 r.
2 Informacja sygnalna Procesy demograficzne w województwie mazowieckim w latach 2000–2019 oraz w perspektywie do 2040 r.
21.09.2020
3 Informacja sygnalna Statystycznie o ostrołęckiej kobiecie
28.03.2017
4 Informacja sygnalna Prognoza gospodarstw domowych w województwie mazowieckim na lata 2016-2050
21.07.2016
5 Informacja sygnalna Statystycznie o płockiej kobiecie
05.04.2016
6 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza na obszarach prawnie chronionych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
05.06.2012
7 Informacja sygnalna Procesy migracyjne w województwie mazowieckim w latach 2002-2010
18.01.2012
8 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna dla Mazowsza do roku 2035.
30.09.2011

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim w 2012 r.
17.05.2013 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim w 2012 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza na obszarach prawnie chronionych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
05.06.2012

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2020 r.
22.02.2021 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2020 r.
2 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2020 r.
15.02.2021 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2020 r.
3 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie mazowieckim w 2017 r.
10.10.2019

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2021 r.
29.06.2021 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2021 r.
2 Informacja sygnalna Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w okresie pandemii COVID-19 w 2020 r.
15.03.2021 Archiwum Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w okresie pandemii COVID-19 w 2020 r.
3 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2020 r.
23.02.2021 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2020 r.
4 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2020 r.
23.02.2021 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2020 r.
5 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2020 r.
23.02.2021 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2020 r.
6 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2020 r.
23.02.2021 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2020 r.
7 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie mazowieckim w 2016 r.
28.08.2019
8 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń w województwie mazowieckim w październiku 2010 r.
09.07.2012
9 Informacja sygnalna Analiza potencjału ekonomicznego powiatów województwa mazowieckiego i powiatów województw sąsiadujących
09.03.2012

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2020 r.
15.07.2021 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2020 r.
2 Informacja sygnalna Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2019 r.
30.10.2020 Archiwum Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2019 r.

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2018 r.
23.12.2020 Archiwum Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2018 r.
2 Informacja sygnalna Wartość dodana brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.
15.02.2019
3 Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2017 r.
10.01.2019 Archiwum Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2017 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2020 r.
15.06.2021 Archiwum Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2020 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie mazowieckim w 2020 r.
18.05.2021 Archiwum Turystyka w województwie mazowieckim w 2020 r.
2 Informacja sygnalna Turystyka w m.st. Warszawie w 2020 r.
18.05.2021 Archiwum Turystyka w m.st. Warszawie w 2020 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2019 r.
25.09.2020 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2019 r.

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2020 r.
30.07.2021 Archiwum Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2020 r.
2 Informacja sygnalna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2020 r.
29.06.2021 Archiwum Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2020 r.
3 Informacja sygnalna Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna w województwie mazowieckim w 2020 r.
18.06.2021 Archiwum Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna w województwie mazowieckim w 2020 r.
4 Informacja sygnalna Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2020 r.
18.05.2021 Archiwum Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2020 r.
5 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2018 r.
16.08.2019 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2018 r.
Do góry