Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2022/23
20.02.2024
2 Informacja sygnalna Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2015 r.
04.07.2016 Archiwum Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2015 r.
3 Informacja sygnalna Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miejsc w szkołach podstawowych na terenie województwa mazowieckiego
04.03.2011

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2022 r.
28.09.2023 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2022 r.
2 Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa mazowieckiego (I-III 2015 r.)
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa mazowieckiego (I-III 2015 r.)

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2024 r.
28.06.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2024 r.
2 Informacja sygnalna Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2022 r.
30.11.2023 Archiwum Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2022 r.
30.11.2023 Archiwum Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2022 r.
4 Informacja sygnalna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2022 r.
31.10.2023 Archiwum Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2022 r.
5 Informacja sygnalna Między stabilizacją a stagnacją – miasta i gminy miejsko-wiejskie w regionie mazowieckim regionalnym w 2014 i 2018 r.
30.09.2020
6 Informacja sygnalna Migracje przedsiębiorstw w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2014-2016
14.11.2018
7 Informacja sygnalna Transport w województwie mazowieckim w 2015 r.
31.10.2016 Archiwum Transport w województwie mazowieckim w 2015 r.
8 Informacja sygnalna Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.
13.03.2014
9 Informacja sygnalna Skutki zimy w województwie mazowieckim
11.02.2011

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2023 r.
29.05.2024 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie mazowieckim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
3 Informacja sygnalna Procesy demograficzne w województwie mazowieckim w latach 2000–2021 oraz w perspektywie do 2040 r.
16.11.2022 Archiwum Procesy demograficzne w województwie mazowieckim w latach 2000–2021 oraz w perspektywie do 2040 r.
4 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie mazowieckim – wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
5 Informacja sygnalna Ludność województwa mazowieckiego w świetle wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
02.06.2022
6 Informacja sygnalna Statystycznie o ostrołęckiej kobiecie
28.03.2017
7 Informacja sygnalna Prognoza gospodarstw domowych w województwie mazowieckim na lata 2016-2050
21.07.2016
8 Informacja sygnalna Statystycznie o płockiej kobiecie
05.04.2016
9 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza na obszarach prawnie chronionych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
05.06.2012
10 Informacja sygnalna Procesy migracyjne w województwie mazowieckim w latach 2002-2010
18.01.2012
11 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna dla Mazowsza do roku 2035.
30.09.2011

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim w 2012 r.
17.05.2013 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim w 2012 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza na obszarach prawnie chronionych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
05.06.2012

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2022 r.
28.03.2024 Archiwum Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Warszawie. Stan na koniec 2023 r.
22.02.2024 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Warszawie. Stan na koniec 2023 r.
3 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2023 r.
15.02.2024 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2023 r.
4 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie mazowieckim w 2017 r.
10.10.2019

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 1 kwartale 2024 r.
27.06.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 1 kwartale 2024 r.
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie mazowieckim w 2023 r.
29.04.2024 Archiwum Popyt na pracę w województwie mazowieckim w 2023 r.
3 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021
18.03.2024 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021
4 Informacja sygnalna Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2023 r.
18.03.2024 Archiwum Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2023 r.
5 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2023 r.
29.02.2024 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2023 r.
6 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2023 r.
29.02.2024 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2023 r.
7 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2023 r.
29.02.2024 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2023 r.
8 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2023 r.
29.02.2024 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2023 r.
9 Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej mieszkający w województwie mazowieckim w 2022 r.
08.08.2023
10 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
11 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń w województwie mazowieckim w październiku 2010 r.
09.07.2012
12 Informacja sygnalna Analiza potencjału ekonomicznego powiatów województwa mazowieckiego i powiatów województw sąsiadujących
09.03.2012

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2023 r.
15.07.2024 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2022 r.
26.10.2023 Archiwum Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Produkcja sprzedana przemysłu w okresie pandemii COVID-19 w województwie mazowieckim w 2020 r.
05.08.2021

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2021 r.
21.12.2023 Archiwum Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2021 r.
2 Informacja sygnalna Wartość dodana brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.
15.02.2019
3 Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2017 r.
10.01.2019 Archiwum Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2017 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2023 r.
17.06.2024 Archiwum Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie mazowieckim część II
02.09.2022
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie mazowieckim
29.04.2022
4 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie mazowieckim
01.10.2021

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie mazowieckim w 2023 r.
29.05.2024 Archiwum Turystyka w województwie mazowieckim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Turystyka w m.st. Warszawie w 2023 r.
29.05.2024 Archiwum Turystyka w m.st. Warszawie w 2023 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2022 r.
21.09.2023 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Warunki mieszkaniowe w województwie mazowieckim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2023 r.
27.06.2024 Archiwum Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim w 2023 r.
20.06.2024 Archiwum Ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim w 2023 r.
3 Informacja sygnalna Sprzedaż leków na receptę w województwie mazowieckim w 2022 r.
20.09.2023
4 Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2022 r.
27.07.2023 Archiwum Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2022 r.
5 Informacja sygnalna Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2022 r.
18.05.2023 Archiwum Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2022 r.
6 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2018 r.
16.08.2019 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2018 r.
Do góry