Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w październiku 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.11.2016

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku 2016 r. wyniosło  ponad 999 tys. i było wyższe o blisko 4% w stosunku do października 2015 r. Osoby zatrudnione w Warszawie stanowiły blisko 72% ogółu zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku 2016 r. wyniosło 5608,36 zł i było o 3% wyższe niż w październiku 2015 r. Wynagrodzenie w Warszawie było o 382,28 zł (tj. o ponad 7%) wyższe niż w województwie mazowieckim.

Wynagrodzenia wyższe od średniego w Warszawie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – odpowiednio o blisko 46% i o blisko 36%. W Warszawie różnica pomiędzy wynagrodzeniem najwyższym (8185,34 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3291,05 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 4894,29 zł.

W końcu października 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła ponad 34 tys. osób i zmniejszyła się o blisko 18% w stosunku do października 2015 r. Bezrobotni w stolicy stanowili ponad 18% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła 2,9%  i była niższa o 0,7 punktu procentowego w stosunku do października 2015 r. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,2% (spadek o 1,2 punktu procentowego w stosunku do października 2015 r.).

Do urzędów pracy zgłoszono w Warszawie w październiku 2016 r. ponad 6 tys. ofert pracy (w województwie mazowieckim blisko 18 tys.). Na jedną ofertę pracy w Warszawie przypadało w końcu października 2016 r. 9 osób, natomiast w województwie mazowieckim 18 osób.

Do góry