Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. II kw. 2014 r.

31.07.2014
NTS obejmuje 5 poziomów: 3 poziomy zasadniczego podziału terytorialnego kraju oraz dodatkowo 2 poziomy nieadministracyjne — regiony (NTS 1) grupujące jednostki szczebla wojewódzkiego oraz podregiony (NTS 3) grupujące w ramach województwa kilka do kilkunastu powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2014 r.

29.07.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu korzystnie, podobnie jak w czerwcu. Pozytywne prognozy portfela zamówień zbliżone są do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2014 r.

28.07.2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezpieczeństwo publiczne w I kwartale 2014 r.

23.07.2014
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2014 r.

23.07.2014
Informacje dla Mazowsza i powiatów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w czerwcu 2014 r.

23.07.2014
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Czerwiec 2014 r.

23.07.2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2013 r.

11.07.2014
Źródło informacji stanowiły: w zakresie budynków i mieszkań oddanych do użytkowania sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania (formularz B-07), w zakresie mieszkań, których budowę rozpoczęto – meldunek o budownictwie mieszkaniowym (formularz B-06), w zakresie mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych (formularz B-05).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 11 lipca. Światowy Dzień Ludności

09.07.2014
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2013 r.

04.07.2014
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych, szkolnictwo wyższe podlega istotnym przemianom, których podstawy prawne stworzyła Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) regulująca funkcjonowanie szkół wyższych. Obok istniejących szkół publicznych powstały i rozwinęły się niepubliczne szkoły wyższe. Zróżnicowany został magisterski system studiów poprzez wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia, który daje możliwość kontynuowania edukacji po studiach licencjackich lub inżynierskich na studiach II stopnia, wcześniej określanych jako studia magisterskie uzupełniające. W ramach istniejących struktur studiów, na niektórych uczelniach prowadzone są regularne studia w języku obcym jako wykładowym. Studenci mają również możliwość wyboru indywidualnego toku studiów.
Czytaj dalej

Publikacja Dzieci w województwie mazowieckim 2008-2012

01.07.2014
Zasadniczą część publikacji poprzedza streszczenie Konwencji o prawach dziecka przygotowane przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. Konwencja ta jest uniwersalnym dokumentem zawierającym zestaw praw dotyczących opieki, traktowania i ochrony osób poniżej 18 roku życia, a jej postanowienia uświadamiają społeczeństwom konieczność ochrony dzieciństwa jako okresu odrębnego od dorosłości, w którym dzieci mogą rosnąć, uczyć się, bawić i rozwijać.
Czytaj dalej
1    63  64  65  66  67  68  69  70  71    71
Do góry