Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2014 r.

28.11.2014
Informacje dla Mazowsza i powiatów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy we październiku 2014 r.

28.11.2014
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2014 r.

28.11.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie optymistycznie, podobnie jak w październiku. Korzystne opinie dotyczące bieżącego portfela zamówień są zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Produkcja rośnie szybciej niż w październiku. Sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w październiku. Przedsiębiorcy planują niewielkie redukcje zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanych w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą utrzymać się na dotychczasowym poziomie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Październik 2014 r.

28.11.2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2014 r.

28.11.2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport w województwie mazowieckim w 2013 r.

27.11.2014
Podstawowym źródłem informacji o transporcie jest sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego, z wyjątkiem danych dotyczących: dróg publicznych i obiektów mostowych pozyskiwanych z ewidencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; pojazdów samochodowych i ciągników pozyskiwanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2013 r.

24.11.2014
Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa mazowieckiego (I-IX 2014 r.)

21.11.2014
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa mazowieckiego

18.11.2014
Publikacja składa się z uwag ogólnych, w których podano podstawy prawne spisu, jego cel i zakres tematyczny, a także formy upowszechniania wyników, uwag metodycznych zawierających definicje i pojęcia spisowe, części analitycznej wzbogaconej wykresami oraz z części tabelarycznej. W części tabelarycznej zaprezentowano wyniki spisu w ujęciu ogólnowojewódzkim, w podziale na miasta i wieś oraz według podregionów i powiatów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 17 listopada. Międzynarodowy Dzień Studenta

14.11.2014
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 16 listopada. Światowy dzień ofiar wypadków drogowych

14.11.2014
Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy i powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Dojazdy do pracy w województwie mazowieckim

06.11.2014
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie podstawowych danych i ich interpretacji w odniesieniu do województwa mazowieckiego. Główna część poprzedzona została rozdziałem zawierającym ogólną charakterystykę badania dojazdów do pracy na podstawie danych zawartych w administracyjnych systemach informacyjnych udostępnionych przez ich gestorów na potrzeby NSP 2011. W sposób syntetyczny objaśniono elementy metodyki badania, które umożliwiają właściwą interpretację wyników.
Czytaj dalej
1    63  64  65  66  67  68  69  70  71    71
Do góry