Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w Siedlcach w 2021 r.

11.07.2022
Informacje dla Siedlec
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w Warszawie w 2021 r.

11.07.2022
Informacje dla m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 11 lipca. Światowy Dzień Ludności

11.07.2022
Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie mazowieckim w 2021 r.

07.07.2022
Na koniec 2021 r. w województwie odnotowano 32,8 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 44,8% więcej niż rok wcześniej. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy od stycznia do grudnia 2021 r. wzrosła o 24,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., a liczba stanowisk zlikwidowanych zmniejszyła się o 19,8%. Na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadały ponad dwa miejsca nowo utworzone.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2022 r.

30.06.2022
W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w maju. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej

Publikacja Dzieci w województwie mazowieckim w 2020 r.

30.06.2022
Urząd Statystyczny w Warszawie wykorzystując wyniki szerokiego spektrum badań statystycznych statystyki publicznej oraz źródła pozastatystyczne przygotował kolejną edycję publikacji „Dzieci w województwie mazowieckim”. Przedstawione w formie graficznej wraz z krótkimi komentarzami analitycznymi informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, wspierania rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku, a także zagrożeń zdrowia i życia. W celu ukazania zróżnicowania wewnątrz regionu, wybrane dane zaprezentowano na poziomie miast, wsi i powiatów. Publikację kończy porównanie Mazowsza z innymi województwami w kraju, co zilustrowano licznymi wykresami.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Apteki w miastach na prawach powiatu w 2021 r.

30.06.2022
Informacje dla miast na prawach powiatu
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Apteki w 2021 r.

30.06.2022
Informacje dla województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Maj 2022 r.

29.06.2022
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 1 kwartale 2022 r.

29.06.2022
W 1 kwartale 2022 r. zanotowano wzrost liczby bezrobotnych, spadek liczby pracujących oraz biernych zawodowo w stosunku do 4 kwartału 2021 r. Bezrobotne kobiety poszukiwały pracy krócej niż mężczyźni, a bezrobotni mieszkańcy wsi krócej niż mieszkańcy miast.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2021 r.

29.06.2022
W końcu 2021 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 3219 przychodni oraz 244 praktyki lekarskie i stomatologiczne świadczące usługi w ramach środków publicznych. W 2021 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 50,5 mln porad — 45,5 mln lekarskich i 5,0 mln stomatologicznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2022 r.

29.06.2022
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    141
Do góry