Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Porozumienia o współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Porozumienie w sprawie współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

Przedmiotem Porozumienia jest popularyzacja statystyki publicznej na obszarze województwa mazowieckiego.

Porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą

Celem porozumienia jest wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinach działalności Partnerów oraz określenie zakresu i warunków współpracy przy realizacji zadania pn. Korpus analityków.

Porozumienie o współpracy partnerskiej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Przedmiotem porozumienia jest uregulowane wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z realizacją Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2021.

Porozumienie w sprawie współpracy z Pocztą Polską Spółką Akcyjną

Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków związanych ze współpracą polegającą na umożliwieniu zorganizowania, w uzgodnionych pomiędzy Stronami terminach, w wybranych lokalach urzędów pocztowych Regionu Sieci Poczty Polskiej S. A. w woj. mazowieckim punktów wsparcia, w których rachmistrzowie spisowi zatrudnieni przez Urząd Statystyczny w Warszawie będą zachęcać mieszkańców do udziału w NSP 2021 oraz wspierać mieszkańców, w tym osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, w wypełnieniu ww. obowiązku.

Porozumienie w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim

W dniu 27 lipca 2020 roku Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał Porozumienie w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim w sprawie współpracy w zakresie przygotowania wspólnej publikacji prezentującej wyniki badania inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w 2019 r.

Porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą

W dniu 6 maja 2020 r. Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał Porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy, w zakresie współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego pn. "Metropolitan Industrial Spatial Strategies & Economic Sprawl" (MISTA), realizowanego dzięki wsparciu Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON).

Porozumienie w sprawie współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

W dniu 4 marca 2020 r. Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał porozumienie w sprawie współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w sprawie współpracy w zakresie popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) 2020 na obszarze województwa mazowieckiego.

Porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą

W dniu 13 listopada 2019 roku Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał Porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą, reprezentowanym przez Dyrektora Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy,  w zakresie przygotowania wspólnej publikacji prezentującej najważniejsze dane o regionie warszawskim stołecznym (NUTS 2).

Porozumienie w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim

W dniu 17 czerwca 2019 roku Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał Porozumienie w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim w zakresie przygotowania wspólnej publikacji okolicznościowej dotyczącej zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych na Mazowszu.

Porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą.

W dniu 1 października 2018 roku Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał Porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą, reprezentowanym przez Dyrektora Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy,  w zakresie przygotowania wspólnej publikacji prezentującej najważniejsze dane o regionie warszawskim stołecznym (NUTS 2).

Porozumienie w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim

W dniu 30 lipca 2018 r. Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał porozumienie z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w sprawie współpracy w zakresie przygotowania wspólnej publikacji prezentującej wyniki badania internacjonalizacji mazowieckich przedsiębiorstw niefinansowych na przykładzie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Porozumienie w sprawie współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie

W dniu 28 marca 2018 roku Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Porozumienie określa zasady współpracy w zakresie przygotowania wspólnej publikacji prezentującej wyniki badania ludności biernej zawodowo w województwie mazowieckim.

Porozumienie w sprawie współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

W dniu 15 lutego 2018 roku Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał porozumienie w sprawie współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.

Porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą

W dniu 19 września 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał porozumienie w sprawie współpracy z miastem stołecznym Warszawą, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy. Dokument określa zasady współpracy w zakresie przygotowania wspólnej publikacji prezentującej najważniejsze dane o regionie warszawskim stołecznym (NUTS 2).

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

W dniu 3 marca 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Strony wyraziły gotowość do realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie działalności: dydaktycznej, badawczo-rozwojowej, doradczej i popularyzatorskiej. Dokument ten gwarantuje również wymianę informacji pomiędzy obiema instytucjami. 

Do góry