Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Atlas - produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 08.05.2013
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja ma na celu przedstawienie za pomocą kartogramów i kartodiagramów wybranych informacji obrazujących stan rolnictwa na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Do terenów wiejskich zaliczono gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich. W opracowaniu w sposób syntetyczny zawarto informacje z wybranych dziedzin rolnictwa. Dla zilustrowania przemian w rolnictwie na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego wybrane dane uzyskane z PSR 2010 porównano z danymi PSR 2002. Dzięki zestawieniu danych dotyczących cech obszarów wiejskich przybliżono obraz przeobrażeń mazowieckiej wsi.

Publikacja składa się z pięciu bloków tematycznych: gospodarstwa rolne, użytkowanie gruntów, uprawy rolne i ogrodnicze, zwierzęta gospodarskie oraz maszyny rolnicze i środki produkcji za 2010 r. Każdy dział zawiera zestaw map charakteryzujących gospodarstwa rolne w 2010 r. oraz, dla wybranych zagadnień, zmiany jakie miały miejsce odpoprzedniego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r. Każdy blok tematyczny poprzedzony jest krótkim komentarzem analitycznym, objaśnieniami definicji i pojęć spisowych. Uzupełnieniem informacji przedstawionych w poszczególnych działach są dane zawarte w aneksie tabelarycznym.

Do góry