Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rachunki regionalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2021 r.

21.12.2023
W 2021 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 593 814 mln zł. W porównaniu z 2020 r. była wyższa w cenach bieżących o 10,8%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2020 r.

23.12.2022
W 2020 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 536 016 mln zł. W porównaniu z 2019 r. była wyższa w cenach bieżących o 2,6%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach z wyjątkiem płockiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2019 r.

23.12.2021
W 2019 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 523 421 mln zł. W porównaniu z 2018 r. była wyższa w cenach bieżących o 9,5%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2018 r.

23.12.2020
W 2018 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 477 857 mln zł. W porównaniu z 2017 r. była wyższa w cenach bieżących o 7,2%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2017 r.

23.12.2019
W 2017 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 446 586 mln zł. W porównaniu z 2016 r. była wyższa w cenach bieżących o 7,8%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wartość dodana brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.

15.02.2019
W 2016 r. wartość dodana brutto w województwie mazowieckim wyniosła 366 062 mln zł, z czego 72,4% wygenerowały przedsiębiorstwa usługowe. W porównaniu z rokiem poprzednim udział sektora usług zwiększył się o 0,7 p. proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2017 r.

10.01.2019
W 2017 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 446 053 mln zł. W porównaniu z 2016 r. była wyższa w cenach bieżących o 7,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.

21.12.2018
W 2016 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 414 401 mln zł. W porównaniu z 2015 r. była wyższa w cenach bieżących o 3,8%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach z wyjątkiem radomskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.

05.01.2018
Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2016 r. zostaną opublikowane w październiku 2018 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2015

20.12.2017
Prezentowane dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r., z późn. zm.). Dane z rachunków regionalnych za lata 2010–2014 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji informacji w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). Zmiany dotyczyły przeklasyfikowania kolejnych jednostek publicznych do sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2015 r.

04.01.2017
Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2015 r. zostaną opublikowane w październiku 2017 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2014

12.12.2016
Prezentowane dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.). Dane za lata 2010–2013 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji informacji w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). Rewizja wynika z wdrożenia wytycznych zawartych w najnowszym „Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych” (MGDD, edycja 2016).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2014 r.

14.01.2016
Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2014 r. zostaną opublikowane w październiku 2016 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2013

17.12.2015
Prezentowane dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.). Dane za lata 2010–2012 zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych z tytułu kontynuacji prac nad wdrożeniem standardów metodycznych ESA 2010, przyjęcia zaleceń Komisji Europejskiej oraz aktualizacji danych źródłowych. Zmiany metodyczne związane są przede wszystkim z zakresem podmiotowym sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2013 r.

27.04.2015
Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2013 r. zostaną opublikowane w październiku 2015 r. Dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.).
Czytaj dalej
Do góry