Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2021 r.

30.05.2022
W województwie mazowieckim w 2021 r. odnotowano spadek liczby ludności. Jednym z czynników wpływających na stan ludności jest przyrost naturalny, który w 2021 r. był ujemny —zarejestrowano o 19,5 tys. więcej zgonów niż urodzeń żywych. Drugim czynnikiem jest saldo migracji stałej. W 2021 r. saldo migracji stałej było dodatnie i wyniosło 13,0 tys., co jednak nie zrekompensowało ubytku ludności.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2020 r.

28.05.2021
Rok 2020 w województwie mazowieckim był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby ludności. W wyniku dodatniego salda migracji stałej liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 12,2 tys. osób. Drugim czynnikiem wpływającym na stan ludności jest przyrost naturalny, który w 2020 r. był ujemny — zarejestrowano o 10,8 tys. więcej zgonów niż urodzeń żywych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Procesy demograficzne w województwie mazowieckim w latach 2000–2019 oraz w perspektywie do 2040 r.

21.09.2020
Zmiany demograficzne w regionie są wypadkową wielu czynników i konsekwencją zdarzeń, które mogły mieć miejsce w innej części kraju lub nawet kilkadziesiąt lat temu. Tempo zmian w liczbie i rozmieszczeniu ludności zależy w głównej mierze od czynników demograficznych (urodzenia, zgony, migracje, małżeństwa, separacje, rozwody, zachowania prokreacyjne). One z kolei związane są z przemianami ekonomicznymi i cywilizacyjnymi w kraju. Z tego też powodu procesy demograficzne należy badać na przestrzeni co najmniej kilkunastu lat.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2019 r.

29.05.2020
Rok 2019 w województwie mazowieckim był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby ludności. Zwiększenie się liczby ludności spowodowane było dodatnim przyrostem naturalnym — zarejestrowano o 1,9 tys. więcej urodzeń żywych niż zgonów. Drugim czynnikiem wpływajacym na stan ludności są migracje. W wyniku dodatniego salda migracji stałej liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 18,1 tys. osób.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2018 r.

30.05.2019
Rok 2018 w województwie mazowieckim był kolejnym z rzędu w którym odnotowano wzrost liczby ludności. Zwiększenie się liczby ludności spowodowane było dodatnim przyrostem naturalnym — zarejestrowano o 1,8 tys. więcej urodzeń żywych niż zgonów. Drugim czynnikiem wpływajacym na liczbę ludności są migracje. W wyniku dodatniego salda migracji stałej liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 16,7 tys. osób.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2017 r.

30.05.2018
W 2017 r. w województwie mazowieckim kolejny rok z rzędu odnotowano wzrost liczby ludności. Zwiększenie się liczby ludności spowodowane było dodatnim przyrostem naturalnym — odnotowano o 4,6 tys. więcej urodzeń żywych niż zgonów. Drugim czynnikiem wpływającym na liczbę ludności są migracje. W wyniku dodatniego salda migracji stałej liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 13,5 tys. osób.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2016 r.

30.05.2017
Dla województwa mazowieckiego rok 2016 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby ludności. W porównaniu z 2015 r., w wyniku dodatniego salda migracji w ruchu wewnętrznym, liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 11167 osób. Zarejestrowano również dodatni przyrost naturalny — w 2016 r. liczba urodzeń żywych była większa od liczby zgonów o 4719.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystycznie o ostrołęckiej kobiecie

28.03.2017
Niniejsze opracowanie przedstawia sytuację ostrołęckich kobiet i dziewcząt w 2015 r. w odniesieniu do 2012 r. Niektóre informacje stanowią kontynuację danych prezentowanych w publikacji Statystyczny portret Ostrołęki w latach 2005–2012. Opracowanie zawiera informacje dotyczące sytuacji demograficzno-społecznej, aktywności ekonomicznej, zdrowia, opieki społecznej, edukacji, działalności samorządowej i sportu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Prognoza gospodarstw domowych w województwie mazowieckim na lata 2016-2050

21.07.2016
Informację opracowano na podstawie publikacji „Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016—2050”, GUS, Warszawa 2016. Prognoza ta została przygotowana na podstawie danych dotyczących gospodarstw domowych z narodowych spisów ludności i mieszkań z lat 2002 i 2011. Założenia odnośnie liczby i struktury ludności w latach 2016–2050 pochodzą z „Prognozy ludności na lata 2014–2050”, GUS, Warszawa 2014.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2015 r.

30.05.2016
Dla województwa mazowieckiego rok 2015 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby ludności. W porównaniu z 2014 r., w wyniku dodatniego salda migracji w ruchu wewnętrznym, liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 12385 osób. Do wzrostu liczby ludności przyczynił się również dodatni przyrost naturalny — w 2015 r. liczba urodzeń żywych była większa od liczby zgonów o 2426.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystycznie o płockiej kobiecie

05.04.2016
Niniejsze opracowanie stanowi analizę sytuacji płockich kobiet i dziewcząt w 2014 r. w odniesieniu do roku 2012. Niektóre informację stanowią kontynuację danych prezentowanych w publikacji Statystyczny portret Płocka w latach 2005–2012. Opracowanie zawiera informacje dotyczące sytuacji demograficzno-społecznej, aktywności ekonomicznej, zdrowia, opieki społecznej, edukacji, działalności samorządowej i sportu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2014 r.

29.05.2015
Dla województwa mazowieckiego rok 2014 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby ludności. W porównaniu z 2013 r., w wyniku dodatniego salda migracji w ruchu wewnętrznym oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba stałych mieszkańców województwa zwiększyła się o 13108 osób. Do wzrostu liczby ludności przyczynił się również dodatni przyrost naturalny. W 2014 r. liczba urodzeń żywych była większa od liczby zgonów o 3645. Przyrost rzeczywisty wyniósł 16753 osoby.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2013 r.

30.05.2014
W województwie mazowieckim rok 2013 był kolejnym, w którym odnotowano przyrost liczby ludności. W porównaniu z 2012 r., w wyniku dodatniego salda migracji w ruchu wewnętrznym oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba stałych mieszkańców województwa zwiększyła się o 13353 osoby. Do wzrostu liczby ludności przyczynił się również dodatni przyrost naturalny. W 2013 r. liczba urodzeń żywych była większa od liczby zgonów o 1140 osób.
Czytaj dalej
Do góry