Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 2 kw. 2022 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.08.2022

Dane prezentowane są w układzie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), opracowanej na podstawie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 V 2003 r. (Dz.Urz. UE L 154 z 21 VI 2003 r., z późn. zm.). NUTS obowiązująca od 1 I 2018 r. wprowadzona została Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 XI 2016 r. Klasyfikacja ta ma na celu zapewnienie zbierania, opracowywania i udostępniania na obszarze UE porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych państw członkowskich.

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS:

  • makroregiony (NUTS 1) – 7 jednostek powstałych przez połączenie regionów; województwo mazowieckie stanowi 1 makroregion,
  • regiony (NUTS 2) – 17 jednostek; regionami są województwa, z wyjątkiem mazowieckiego, które zostało podzielone na dwa regiony: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny,
  • podregiony (NUTS 3) – 73 jednostki (w województwie mazowieckim 9 jednostek); podregiony powstały poprzez agregację powiatów w ramach każdego regionu.

Oceń opracowanie:

 

Wyjdź z archiwum

Do góry