Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Inne opracowania

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2019 r.
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji w układzie PKD 2007 oraz powiatów.
27.09.2019 Archiwum Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2019 r.
2 Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Sierpień 2019 r.
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
27.09.2019 Archiwum Statystyka Warszawy. Sierpień 2019 r.
3 Publikacja Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2019 r.
Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
03.09.2019 Archiwum Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2019 r.
4 Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. II kw. 2019 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
30.08.2019 Archiwum Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. II kw. 2019 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.
5 Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2019 r.
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
29.08.2019 Archiwum Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2019 r.
6 Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2016 r.
NTS obejmuje 5 poziomów: 3 poziomy zasadniczego podziału terytorialnego kraju oraz dodatkowo 2 poziomy nieadministracyjne — regiony (NTS 1) grupujące jednostki szczebla wojewódzkiego oraz podregiony (NTS 3) grupujące w ramach województwa kilka do kilkunastu powiatów.
31.01.2017 Archiwum Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2016 r.
Do góry