Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w lutym 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.03.2019

W porównaniu ze styczniem stopa bezrobocia i wynagrodzenia pozostały w Warszawie i na Mazowszu praktycznie bez zmian. Wyraźnie spadła za to liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w lutym 1,5% i obniżyła się o 0,5 p. proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 5,0% i obniżył się o 0,7 p. proc. w skali roku. W Warszawie stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem, w województwie nieznacznie spadła (o 0,1 p. proc.). 

W końcu lutego liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 20 tys., a w województwie 142 tys. Tym samym zmniejszyła się w skali roku odpowiednio o 24% i o 11%.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w lutym 3 tys. ofert pracy (mniej o 36% niż przed rokiem i o 20% niż przed miesiącem), zaś w województwie mazowieckim 15 tys. (mniej o 16% niż przed rokiem i o 9% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 9 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 14.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lutym 2019 r. wyniosło 1078 tys. (spadek o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca), a w województwie 1522 tys. (spadek o 0,3%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lutym 2019 r. wyniosło 6276 zł i zwiększyło się o 0,1% w skali miesiąca. W przypadku województwa przeciętne wynagrodzenie brutto pozostało na identycznym poziomie jak w styczniu: wyniosło 5920 zł i było o 356 zł niższe niż w stolicy. 

Pliki do pobrania

Do góry