Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w lipcu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.08.2018

W stolicy spadła stopa bezrobocia, natomiast w województwie utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca. Coraz mniej ofert trafia do urzędów pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w lipcu 1,7% i obniżyła się o 0,6 p. proc. w skali roku oraz o 0,1 p. proc. w skali miesiąca. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 5,1% i obniżył się o 1,0 p. proc. w skali roku, natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostał na tym samym poziomie.

W końcu lipca 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w Warszawie 22 tys., w województwie 140 tys. i zmniejszyła się w skali roku odpowiednio o 26% i 17%.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w lipcu 5 tys. ofert pracy (mniej o 23% niż przed rokiem i o 5% niż przed miesiącem), zaś w województwie mazowieckim 17 tys. (mniej o 20% niż przed rokiem i o 10% niż przed miesiącem). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 7 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 12.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lipcu 2018 r. wyniosło 1063 tys. , natomiast w województwie 1495 tys. (wzrost odpowiednio o 0,4% i 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w lipcu 6064 zł i zmniejszyło się o 0,5% w skali miesiąca. Wynagrodzenie osoby pracującej w Warszawie było przeciętnie o 310 zł (tj. o 5%) wyższe niż średnio w województwie mazowieckim.

Do góry