Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetwórstwo przemysłowe i usługi w województwie mazowieckim w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 21.03.2017
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Województwo mazowieckie to najsilniejszy gospodarczo obszar kraju, w którym jest wytwarzana największa część produktu krajowego brutto (PKB), obrazującego końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. W 2014 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, wytworzono tu ponad 1/5 krajowej wartości PKB. W przekroju podregionów województwa mazowieckiego największy udział w tworzeniu PKB miało miasto stołeczne Warszawa, a najmniejszy podregion siedlecki i ciechanowski. 

Na podstawie struktury wartości dodanej brutto według rodzajów działalności można stwierdzić, że w województwie mazowieckim, podobnie jak w kraju, największy udział w generowaniu WDB mają jednostki usługowe, tj. prowadzące działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych; transportu i gospodarki magazynowej; zakwaterowania i gastronomii; informacji i komunikacji; działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości oraz pozostałych usług (w tym w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych). W 2014 r. udział jednostek świadczących usługi w wytworzeniu wojewódzkiej wartości dodanej brutto wyniósł 71,9% i był większy niż przeciętnie w kraju o 9,1 p. proc. Niższy niż średnio w kraju był natomiast udział jednostek przetwórstwa przemysłowego (13,2% wobec 20,6%). Wśród podregionów największy udział jednostek usługowych w generowaniu WDB wystąpił w mieście stołecznym Warszawie (82,8%), a największy udział jednostek przetwórstwa przemysłowego – w podregionie płockim (47,8%).

Oceń opracowanie:

 

Przekroje: Województwo, podregiony, powiaty.
Do góry