Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw województwa mazowieckiego w latach 2005-2010

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 08.08.2012
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Celem niniejszego opracowania jest ocena kondycji przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów działalności o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu. Informacja uzyskana na podstawie analizy może być przydatna nie tylko przedsiębiorcom, jako punkt odniesienia do porównań wyników osiąganych przez ich firmy z wynikami ogółu podmiotów danej branży, ale także jako źródło interesujących informacji dla instytucji wspierających przedsiębiorczość, agencji rozwoju regionalnego, banków itp.

Oceny efektów gospodarczych osiąganych w latach 2005–2010 przez mazowieckie przedsiębiorstwa dokonano w oparciu o finansową analizę wskaźnikową w zakresie czterech aspektów działalności jednostek, a mianowicie: płynności, sprawności działania na rynku, zadłużenia i obsługi długu oraz rentowności. W opracowaniu wykorzystano i zinterpretowano wybrane wskaźniki ze wszystkich wymienionych obszarów działalności podmiotów, a także wybrane mierniki z zakresu struktury kapitałowo-majątkowej. Ponadto przy użyciu powszechnie stosowanych modeli prognostycznych podjęto próbę ustalenia odsetka przedsiębiorstw zagrożonych upadłością w latach 2009 i 2010.

Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich prezentuje zastosowaną metodologię i zawiera m.in. informacje o źródłach i zakresie danych wykorzystanych w analizie, o wybranych relacjach ekonomicznych mierzących kondycję przedsiębiorstw oraz o wybranych modelach prognozowania upadłości. Kolejna, właściwa część opracowania, obok ogólnej charakterystyki przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób, zawiera analizę wskaźnikową, w ramach której zaprezentowano ocenę kondycji finansowej wyselekcjonowanej grupy podmiotów gospodarczych. Ostatnią część stanowi tabelaryczny aneks.

Zarówno wszystkie dane, jak i szczegółowy opis sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstw zaprezentowano na poziomie województwa ogółem, w podziale na trzy klasy wielkości ustalone na podstawie liczby pracujących, a także dla sześciu wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Do góry