Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.03.2017

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1068) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009).

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej (zwane jednostkami prawnymi), czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz ich jednostki lokalne (zakłady, oddziały, filie).

Dane prezentowane w informacji nie obejmują jednostek lokalnych oraz osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Ze względu na sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON podmiotów, dla których brak jest informacji dotyczącej przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane prezentowane w tych przekrojach mogą nie sumować się na liczbę ogółem.

Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Do poszczególnych sekcji PKD zaliczono podmioty według rodzaju przeważającej działalności deklarowanej w momencie dokonywania rejestracji w rejestrze REGON bądź po wprowadzeniu zmiany zgłoszonej przez podmiot.

Oceń opracowanie:

 

Do góry